Přečtěte si oficiální popis

Mundiapolis University &nbsp Účinnost našich programů je závislá především na kvalitu a efektivitu výuky metod používaných k výuce studentů. Základní myšlenkou je vytvořit výukové strategie "vítězství". &nbsp To je proto, že přechod na přístup zaměřený na vzdělávání a podporu. Pro učitele to znamená významnou změnu ve stylu z "magister" v odborných úvah, na myšlenkové procesy spíše než hromadění znalostí. &nbsp Zkušenosti ukazují, že jednoduché předávání znalostí nevede příliš daleko a že mnoho z toho, co se učí, je bohužel rychle zapomenut a nikdy realizován řešit problémy ve skutečném životě, ve středu profesionální. Vyhodnocení problému se stává jen částečně. To je jistě vzhledem k tomu, že podnikání se lze naučit pomocí jednoduchého předávání znalostí a paměti. Znalosti, dovednosti, postoje, organizační a relační režimy musí být realizován v kontextu. &nbsp Proto jsme světlo na nutnost zvolit vyučovací prostředky uvolnit iniciativu a tvořivost studentů, které mají usnadnit rozvoj jejich samostatnosti a zodpovědnosti při styku s učební situace blížící se realitě.

Programy se vyučují na:
Francouzština

Tato škola dále nabízí: