Přečtěte si oficiální popis

O společnosti AMIR

Program AMIR Master se zaměřuje na hodnotový řetězec surovin, se zvláštním důrazem na recyklaci. Dva hlavní cíle jsou:

  • Vzdělávejte studenty, aby se stali vysoce kvalifikovanými evropskými odborníky s odbornými znalostmi v různých typech materiálů. Tyto odborné znalosti jim umožní rozvíjet ve velkém a ambiciózním rozsahu nové metody recyklace materiálů. Program AMIR navíc zahrnuje třídy schopností přenositelných, jako jsou inovace, etika, duševní vlastnictví, hodnocení životního cyklu, udržitelnost a pokročilé výzkumné strategie.
  • Rozvíjet myšlenku hlubokého podnikání s pomocí a odbornými znalostmi přidružených podniků, inkubátorů a inovačních služeb, jakož i rozsáhlé skupiny průmyslových odvětví.

Silné stránky

  • Absolventi AMIR jsou mezinárodními podnikateli a inovátory, kteří mohou pracovat kdekoli v Evropě i mimo ni.
  • Prostředí vysokoškolského vzdělávání a výzkumu.
  • Praktické poznatky s pokročilými výzkumnými laboratořemi.
  • Vysoce kvalitní stáže.
  • Povinná mezinárodní a meziodvětvová mobilita.
  • S podporou Evropského inovačního institutu110553_pexels-photo-1055712.jpeg
Programy se vyučují na:
  • Angličtina

Tato škola dále nabízí: