Keystone logo
European Institute of Applied Science and Management MBA pro realitní trh a development
European Institute of Applied Science and Management

MBA pro realitní trh a development

1 Years

Angličtina

Poloviční úvazek

Request application deadline

Request earliest startdate

EUR 4 900

Smíšené, Dálkové studium

Úvod

MBA in Real Estate and Development je určen pro všechny, kteří by rádi zdokonalili své praktické schopnosti související s realitním trhem v celém procesu počínajícím zrodem a vytipováním příležitosti, přes přípravu projektu, oceňování, financování, realizaci, marketingem až po správu nemovitostí. Přednášející jsou v daném oboru zkušenými profesionály. Master of Business Administration je profesní (neakademický) studijní program.

Výuka probíhá o 13 víkendech během roku. Během roku studenti pracují na svých diplomových pracích. Nejbližší studium začíná v polovině února 2018 a končí v únoru 2019. Studenti se mohou hlásit do konce ledna. Při požadavku pozdějšího nástupu, prosím kontaktujte nás.

Lekce

V jakém jazyce chcete studovat?

První možností je kompletně v českém, anglickém nebo ruském jazyce. Druhou možností je kombinovaná forma, což znamená přednášení v češtině, ale podkladové materiály a závěrečnou diplomovou práci v angličtině. Studenti lépe udrží pozornost při lekci v rodném jazyce a zároveň si otevřou možnost získat druhý MBA diplom ze zahraniční univerzity (kontaktujte nás pro více informací) – tzv. double degree program.

Jaké Vás čekají semináře

 • Metodologie výzkumu (psaní závěrečné práce, Word a Excel)
 • Účetnictví a daně
 • Marketing (“& Brokerage”)
 • Řízení lidských zdrojů
 • Management
 • Právo
 • Bankovnictví
 • Projektový management
 • Oceňování nemovitostí
 • Projektové financování a financování nemovitostí
 • Stavebnictví a architektura
 • Správa nemovitostí

Co se naučíte

 • Zrod příležitosti – vytipování území, popis parametrů, analýza území, identifikace řešení, to vše vedoucí k tvorbě investičního záměru
 • Příprava projektu – výběr projektanta, povolovací proces…
 • Oceňování aneb jak to celé ocenit
 • Získání financování
 • Realizace (Construction and Development Management)
 • Marketing (&Brokerage), aneb jak hotový projekt prodat
 • Facility management – jak se o nemovitosti starat a řídit jejich hodnotu
 • Přidáme několik dalších předmětů plných užitečných znalostí, napíšete závěrečnou práci a do roka získáte titul MBA

Proč studovat MBA na CBU?

MBA je program profesního vzdělávání během víkendů s minimem úkolů mezi lekcemi

Jsme přesvědčeni o tom, že manažeři, kteří chtějí skutečně získat MBA kvalifikaci na vysoké úrovni, budou raději studovat ve třídě, kde spolu mohou navzájem diskutovat, vyměňovat si své zkušenosti a poznatky například při práci ve skupinách, kde se provádí konkrétní úkoly zadané vyučujícími. To je také důvod, proč nenabízíme online MBA programy.

 • Studium probíhá v sobotu a v neděli od 9h do 17h; s hodinovou pauzou na oběd.
 • Ke konci vyučovacího dne (17h – 19h) je ještě prostor pro diskusi s vyučujícím (tento blok je již volitelný a záleží na požadavcích studentů).

Dopolední a odpolední bloky jsou navrženy tak, aby se studenti nepřetěžovali, zároveň se nenudili a dokázali bez problémů udržet pozornost celý den. Obvykle se v dopoledních hodinách probírá teorie a po obědové pauze se přechází na praktická cvičení a případové studie.

Nabízíme prémiové služby jako je zaznamenávání přednášek na YouTube a mnoho dalšího.

 • Nahrané přednášky na YouTube – Každý student může chybět, z tohoto důvodu zaznamenáváme všechny lekce, aby byly studentům kdykoliv k dispozici (přístup k videím je studentům umožněn přes e-learningový systém).
 • Po každé lekci zpřístupňujeme studentům také záznamy z přednášek ve formátu MP3.
 • E-learningová platforma NEO – jako student, budete používat intuitivní e-learningovou platformu, kterou používají stovky škol a univerzit po celém světě.
 • Studenti mohou samozřejmě kontaktovat lektora prostřednictvím e-mailu, případně skype a dalších možností (navíc každý víkend existuje několik hodin určené jen pro diskusi s cílem zajistit osobní přístup).
 • Během celého víkendu je studentům k dispozici občerstvení.

Záruka kvality

 • Každá specializace je vyučována pečlivě vybraným lektorem – profesionálem ve svém oboru, jehož bohaté pracovní zkušenosti zaručí studentům nejlepší možné vzdělávací služby.
 • Ke každému kurzu MBA nabízíme za určitých podmínek kurzy navíc, kterých se studenti mohou účastnit bez dodatečných nákladů. To proto, že spokojení studenti jsou pro všechny klíčem k úspěchu!
 • Všechny naše MBA programy jsou akreditovány.
 • Naše absolventy vítají i zahraniční zaměstnavatelé, např. Eagle Hills, investiční a developerská společnost z Abu Dhabi aktivní v několika státech.

Obsah jednotlivých kurzů programu MBA pro realitní trh a development

Metodika výzkumu (psaní závěrečné práce a analýzy v Excelu)

Tento kurz byl navržen tak, aby vám poskytl informace umožňující napsání dobrého výzkumného projektu, a také zlepšení vašich znalostí programů Microsoft Word a Excel.

Tento kurz obsahuje dvě části: První část je věnována programu Microsoft Word, která se věnuje závěrečné práci a jejímu formátování, práci s citacemi a podobně. Lektor s vámi projde různé styly, pracujíce s odkazy a dalšími detaily programu Microsoft Word, takže si budete moci zopakovat důležité funkce formátování. Pro různé analýzy všichni používáme program Microsoft Excel. Z tohoto důvodu bude tématem sobotního odpoledne a celé neděle pokrytí všech témat od základních znalostí, jako jsou absolutní a relativní odkazy, přes více pokročilé vzorce, jako je VLOOKUP, INDEX, LOOKUP, MATCH, GETPIVOTDATA, SUBTOTAL, SUMIFS, IFERROR, atd., k pokročilým funkcím jako jsou různé způsoby práce s externími daty (csv, tsv, html, tabulky php, databáze (OLAP, OLTP, import dat, interpretace – „RAW“ dat, kontingenční tabulky, kontingenční graf, PowerPivot ) a Power BI) … a mnoho dalšího. I pokud pracujete s programem Excel každodenně na pokročilé úrovni, je velice pravděpodobné, že se naučíte něco nového!

Účetnictví a daně (od daňového poradce)

Tento kurz je úvodem do základních konceptů a norem základních finančních účetních systémů. Několik důležitých konceptů bude studováno do detailu, včetně: účtování výnosů, zásob, dlouhodobých aktiv, současné hodnoty a dlouhodobých závazků. Kurz klade důraz na tvorbu základních finančních účetních výkazů – výkaz zisku a ztráty, účetní rozvahu a výkaz cash flow – stejně jako na jejich interpretaci, kterou by každý manažer měl umět zvládnout bez problémů. Nebojte se, malovat „téčka“ nebudete. Seminář je veden zkušeným daňovým poradcem.

Marketing

Lektor během kurzu přezkoumá a posoudí současné marketingové strategie, literaturu a praxi, aby vám poskytl komplexní pochopení marketingu a obchodní strategie. Budete učeni přemýšlet přístupem profesionálního pracovníka marketingu, číst a vyhodnocovat specializovanou marketingovou literaturu a aplikovat strategické marketingové koncepty do globální digitální ekonomiky.

Dozvíte se, jak přetvořit stálý proud potenciálních zákazníků v aktuální zákazníky, jak nalézt perspektivu pro vaše služby a přesvědčit je, že vaše společnost je tou, kterou z nějakého důvodu potřebují. Dozvíte se, jak se vám náklady na vaší reklamu můžou splatit pomocí nových tržeb a nárůstem obchodu, a jak dosáhnout jejich maximální návratnosti; dále jak ke svému prospěchu používat čtyři P marketingu. Jako pracovník v marketingu se také dozvíte, jak produkt (Product), cena (Price), místo (Place) a propagace (Promotion), definují vaší marketingovou strategii a nasměrují vás směrem k produktivní kampani.

Lidské zdroje

V tomto kurzu se zaměříme především na to, jak rozpoznat koho potřebujete a jak takové zaměstnance najít.

Management lidských zdrojů (Human Resources – HR) je oblast procesů v organizaci, která se zabývá řízením a vývojem lidských zdrojů. To tedy zahrnuje všechny způsoby řízení a analytické techniky používané v oblasti řízení lidských zdrojů a práci s lidmi v organizaci. Cílem tohoto kurzu je rozvíjet porozumění základních vlastností HR v každé organizaci a hlavních funkcí HR. Studie témat příkladů organizačního chování zahrnuje osobnost/dispozici, emoce a ovlivnění, motivaci, sociální koncepci a identitu, rozhodování a poznání, spravedlnost a důvěru, organizaci a náklonnost k práci, vůdcovství, skupiny a týmy, a organizační kulturu a klima. Témata příkladů v oblasti lidských zdrojů zahrnují tvorbu pracovních analýz, nábor, výběr, výcvik a vývoj, hodnocení výkonu, odměňování, kvalitu pracovního života, různorodost pracovních sil a strategické řízení lidských zdrojů. Kromě toho odborníci z lidských zdrojů působí také jako partneři dalších týmů kolegů, poslové strategie HR a prodejci služeb a produktů HR. Zabývají se angažováním pracovní síly s cílem zlepšit firemní hospodářské výsledky. Kurz je doslova prošpikován různými úkoly a případovými studiemi.

Management

Tento kurz objasní důležité manažerské dovednosti zapojené do řídících funkcí. Ukáže na konkrétní příklady toho, co se stane, pokud jsou klíčové principy řízení porušeny.

Studenti získají základní informace o řízení lidí a organizací, zvládání kritických situací, klíčové principy řízení a zajímavé tipy vyžadované ke zvládnutí několika typů řízení, jako je projektové řízení, strategické řízení, management informací a řízení lidských zdrojů.

Připraví studenty přijmout rozhodovací roli, jako je pozice vrcholných manažerů, a pomáhat jim, aby byly efektivními přispěvateli jakékoliv organizace bez limitu prostředí, strategie, struktury, kultury, umístění, úkolů, lidí a výstupů. Studenti projdou několik testovacích případů, které jim pomohou vypořádat se s mnoha situacemi, jež musí každý manažer zvládat. K tomu navíc studenti získají užitečné informace vztahující se k time managementu, které jim pomohou vypořádat se stresem, časovým omezením a sebeorganizací.

Právo

Právo je běžnou a výraznou stránkou každodenního života v moderních společnostech. Tento kurz zkoumá ústřední rysy práva jako sociální instituce a jako rys lidové kultury. Budeme zkoumat povahu práva jako soubor společenských systémů, ústřední aktéry v systémech, právní úvahy a vztah právní formy a uvažování ke společenské změně. Zaměříme se na Českou republiku a předvedeme jí v evropském kontextu. Kurz klade důraz na vztah mezi obchodními partnery zahrnující vyjednávací schopnosti, a také na nejdůležitější právní předpisy, jež se odráží v obchodních smlouvách, včetně důsledků jejich opomenutí.

Bankovnictví

Cílem tohoto kurzu je rozvíjet chápání definice banky, historie bankovnictví, typů bank a bankovních produktů a bankovních činností a modelů, role bank v ekonomice a výzev v rámci bankovního sektoru. Kromě toho studenti pochopí rozdíl mezi bankovnictvím pro drobnou klientelu (retail) a obchodním bankovnictvím; tj. retail či malobankovnictví jako viditelná tvář bankovnictví pro širokou veřejnost a korporátní bankovnictví, které pracuje s firemními zákazníky. Oba přístupy budou popsány na základě produktů, služeb a významu pro vyhlídky ekonomiky. Studenti se naučí používat např. nástroje financování (nejen) zahraničního obchodu a mnoho dalších praktických znalostí.

Projektové řízení

Studium na úrovni Masters of Business Administration představuje profesní postgraduální vzdělání, které se zaměřuje především na praktické znalosti a dovednosti v oblasti aktuálních trendů moderního managementu kam bezesporu patří i projektové řízení. Specializace MBA Projektový management umožní prohloubit znalosti a dovednosti z oblasti projektového řízení, studenti se seznámí se zásadami moderního projektového řízení a naučí se, jak správně projekt naplánovat, realizovat, dokončit a předvídat rizika s projektem spojená. Projektové řízení dnes spadá nejen do oblasti průmyslu či stavebnictví, ale je nepostradatelné také ve službách, veřejné správě, IT a dalších odvětvích, které jsou nuceny reagovat na různorodé změny v dnešní dynamické době. Ta nutí firmy i státní podniky neustále reagovat na měnící se podmínky. Právě tyto změny musí být přijímány a řízeny co možná nejefektivněji, a vhodným nástrojem pro praktickou realizaci změn je právě projektový management.

Studenti budou v kurzu podrobně seznámeni s konkrétními manažerskými činnostmi, které projektové řízení zahrnuje. Dojde také k představení různých technik projektového managementu. Řízení projektů, Techniky, metody a plánování projektu, Lidský faktor v projektovém řízení.

Projektové financování a financování nemovitostí

Tento kurz vám poskytne vhled do významu účetní závěrky a užitečnosti finančních poměrových ukazatelů. Kurz si klade za cíl práci s klíčovými faktory ovlivňujícími plánovací proces, jakož i práci s tím, co byste měli mít na paměti při vývoji plánů financování podnikání. Kurz také poskytuje přehled o potenciálních investorech, aby obchodník mohl pochopit úvahy protistrany. Naučíte se zjistit a posuzovat finanční rizika vyplývající z podnikání. Teorie by měla být spojená se zdravým rozumem v podnikání. Kurz je přímo zaměřený na projekty v oblasti realitního trhu.

Probíraná témata zahrnují:

 • Vztahy peněžních toků – jak se podnikání odráží v cash-flow společnosti?
 • Poměrové ukazatele – co lze vyvodit z těchto údajů?
 • Finanční plánování – proč plánovat?
 • Financování – jaký druh nástroje a kdy je třeba použít (vlastní jmění a.s. & dluh)?
 • Financování dluhu (krátkodobé vs. dlouhodobé, fixní aktiva vs. pracovní kapitál, místní vs. cizí měna, atd.)
 • Řízení rizik projektu

Oceňování nemovitostí

Cílem tohoto kurzu je porozumění ekonomických souvislostí, jež ovlivňují hodnotu nemovitostí na trhu. Studenti získají znalosti týkající se konceptů, nástrojů a technik pro oceňování jednotlivých realitních aktiv v konkrétním ekonomickém a municipálním prostředí. Po ukončení toto kurzu budou mít studenti široké povědomí o dynamice trhu ovlivněné geografickými, právními a materiálními parametry, určit hodnotu konkrétních realitních aktiv na trhu a porozumět základům a účinkům nemovitostního managementu .

Po ukončení tohoto kurzu budou studenti schopni:

I

 • dentifikovat relevantní materiální, funkční a ekonomické faktory ovlivňující hodnotu jednotlivých typů nemovitostních aktiv

<li>Odhadnout tržní hodnotu prostřednictvím využití tří základních přístupů k oceňování nemovitostí</li> <li>Definovat hlavní principy Jednotných standardů profesionálního oceňování nemovitostí</li>

Stavebnictví a architektura

Cílem tohoto kurzu je poskytnout úvod do architektury, její základy a terminologie. Dále pak kurz shrnuje úvodní přehled různých materiálů používaných ve stavebnictví.

Po ukončení tohoto kurzu budou studenti schopni:

 • Definovat pojem architektura a ovládat základní terminologii
 • Definovat základní architektonické styly (románský, gotika, renesance, baroko, industriální architektura, neoklasicismus, secese, atd.)
 • Porovnat vlastnosti materiálů (fyzikální, konstrukční, …) u nejčastěji používaných a některých vybraných speciálních stavebních materiálů
 • Definovat typické a možné aplikace stavebních materiálů
 • Definovat vztahu mezi vlastnostmi materiálu a jejich strukturální podobou
 • Identifikovat zásadní problémové oblasti výroby a aplikace stavebních materiálů

Správa nemovitostí (Facility management)

Cílem kurzu je získání komplexní znalosti facility managementu jako jednoho z nástrojů pro efektivní řízení hodnoty nemovitosti. Obsahem kurzu budou následující témata:

 • Facility management (FM) jako nástroj efektivní správy a zvyšování hodnoty majetku;
 • Základní rozdíly mezi facility managementem, property managementem, asset managementem a vazby mezi nimi, jak se neztratit v terminologii FM;
 • Výhody a nevýhody interního a externího FM – kdy je výhodnější se rozhodnout FM služby zajistit externě a kdy se rozhodnout pro „inhouse“ řešení, jaké jsou typické náklady na externí FM;
 • Strategické plánování v rámci FM – správné nastavení procesu a jeho optimalizace;
 • Tendrování služeb v rámci FM dle typu nemovitostí a dle služeb – příprava tendru, na co se zaměřit, jak organizovat výběrové řízení k výběru nejvhodnějšího operátora za odpovídající cenu;
 • Smluvní zajištění FM – na co se soustředit při uzavírání FM kontraktu, nová legislativa;
 • Disciplíny FM – technická správa majetku a údržba technologií, úklidové služby a odpadové hospodářství, ochrana majetku, údržba zeleně, zimní údržba, doprovodné služby – na co si dát pozor při kontraktování jednotlivých služeb, kdy uzavírat zajištění těchto služeb jednotlivě, kdy v „balíčcích“;
 • Ekonomické správa nemovitostí, optimalizace obsazenosti, nájmů, nájemních smluv;
 • Správa energií a médií, tendrování cen energií, kdy je nejlepší poptávat;
 • Řízení, sledování a vyhodnocování a optimalizace FM služeb a nákladů;
 • Plánování rozpočtu provozních nákladů nemovitosti a investic;
 • Informační systémy na podporu FM – jak správně implementovat a nastavit jednotlivé komponenty systému pro zefektivnění podpory FM služeb;

Závěrečná práce

Student musí napsat a odevzdat závěrečnou práci. Vedoucí práce mu s tím bude radit a pomáhat. Práce bude dlouhá cca 50 stran (obecně doporučená délka, záleží na obsahu). Zaměření práce si student vybere na základě svých profesních zájmů s ohledem na další kariérní vývoj v kontextu témat MBA studia. Vhodného vedoucího práce vybere studijní oddělené CBU po diskusi se studentem. Závěrečná práce může mít různé formy: struktura blízká moderní diplomové práci, vytvoření business plánu, případové studie, případně zprávy nebo kombinací uvedených možností. Studenti dostanou šablonu ve formátu Word s dalšími radami a pravidly k formátování (které s nimi projde lektor během lekce metodologie výzkumu).

English Language Requirements

O Škole

Otázky