Keystone logo
American David Livingstone University of Florida

American David Livingstone University of Florida

American David Livingstone University of Florida

Úvod

American David Livingstone University of Florida byla založena v prosinci 2008 jako nadnárodní a transkontinentální vysokoškolská instituce. Cílem je poskytovat vysoce kvalitní on-line distanční vzdělávání založené na biblických základech.

Univerzita má jedinečné příležitosti pro další rozvoj, protože její metody jsou postaveny na myšlence kulturně citlivé adaptace a integrace studentů z různých zemí do globální mezikulturní společnosti. Je zapotřebí kompetentní křesťanské vysokoškolské vzdělání.

David Livingstone spojil ve svém životě velké stipendium, na svou dobu neobvyklé transkontinentální vidění a mimořádnou horlivost pro světové mise. Jako geografický vědec prozkoumal kontinent Afriky a zároveň nalil svůj život do mise. Aby kázal evangelium do té doby nedotčeným národům, přešel džungli a pouští a cestoval více než padesát tisíc kilometrů.

Celý jeho život vládla dvě biblická přikázání: Milujte Pána, svého Boha, celým svým srdcem, duší a myslí. Milujte svého bližního jako sebe sama.

Místa

  • Miami

    Northwest 53rd Street,7950, 33166, Miami

    Otázky