MBA studium v Česká republika hledejte zde!

Zde naleznete MBA studium v Česká republika

MBA

Česká republika má dlouhou tradici vynikajících vysokoškolských programů, které jsou drženy ve vysokém ocenění. Česká republika má dlouhou a bohatou historii, je plná kultury, a je úžasné místo pro studenty, profesní růst a osobní. MBA v Česká republika může vést k zajímavé pracovní příležitosti v celé Evropě.

Existuje řada možností pro mnoho mezinárodních studentů se zájmem o MBA, Česká republika, včetně specializace v oblastech, jako jsou finance, management, marketing a řízení projektů. Kromě toho se studenti MBA v České republice programy získat silné pochopení základních principů podnikání v oblasti marketingu, vedení, etika, účetnictví a informačních technologií. MBA v České republice budou studenti využívat znalosti, které získali v kurzech aplikovat teorii do praxe při řešení reálných problémů v podnikání.

Chcete-li se dozvědět více o MBA, Česká republika, projděte níže uvedených možností a můžete najít program pro vás!

Čtěte více

MBA Management

University of New York in Prague (UNYP)
Campus forma Denní studium 18 měsíců September 2017 Česká republika Praha

MBA se zaměřením na Management je tradiční kurz pro ty, kteří chtějí rozšířit své znalosti v oblasti jejich studia. Je ideální pro ty, kteří se chtějí stát generálními manažery v libovolně velkém podniku. [+]

MBA Česká republika - MBA studium Česká republika. MBA Management MBA se zaměřením na Management je tradiční kurz pro ty, kteří chtějí rozšířit své znalosti v oblasti jejich studia. Je ideální pro ty, kteří se chtějí stát generálními manažery v libovolně velkém podniku. Je také ideální pro studenty, kteří si chtějí založit vlastní společnost nebo chtějí obchodně podnikat. Odborné předměty, jež plynule navazují na základní předměty, poskytují účastníkům programu komplexní obchodní znalosti. Tento MBA program celoživotního vzdělávání, který trvá 18 měsíců, je navržen pro studium o víkendech (2 víkendy každý měsíc)* a vede k získání dvojího titulu magistra v oboru Obchodní administrativa (MBA), který uděluje University of New York v Praze a Univerzitní institut Kurta Bösche. *UNYP zajišťuje studentům tohoto programu o přestávkách lehké občerstvení Zapíšete si základní soubor 9 kurzů, což vám poskytne pevné základy v oboru Mezinárodní obchod, a potom si můžete přidat 4 další kurzy z některé ze specializací, které nabízíme. Musíte si vybrat nejméně dva kurzy z následující nabídky: Bankovnictví Marketing Personalistika a lidské zdroje Management informačních systémů Ještě před začátkem studia v programu MBA univerzita UNYP pro studenty organizuje přípravný seminář, který je zdarma, a poskytuje studentům základy finančnictví, účetnictví, marketingu a managementu tak, aby mohli studium začít dobře připraveni a na úrovni srovnatelné s ostatními spolužáky. Základní kurzy programu MBA: Organizační chování a manažerské vedení Marketingový management Finanční účetnictví Manažerské účetnictví Provozní management Právní a etické aspekty rozhodování Informační systémy pro manažery Vyjednávání a řešení konfliktů Finanční řízení Studium v kurzu, který se soustřeďuje na budování a rozvíjení manažerských dovedností, je osvědčená cesta pro ty, kdo hledají studijní program, který poskytuje širokou základnu znalostí a dovedností. Je ideální pro studenty, kteří v kariérním žebříčku velké či malé firmy postupují směrem k nejvyšším manažerským pozicím. Je také ideální pro studenty, kteří si plánují založit svou vlastní firmu nebo chtějí operovat v oblasti obchodu a podnikání samostatně. Předměty, které vedou ke specializacím, vycházejí ze základních předmětů tak, aby výstupem byly komplexní znalosti a dovednosti v oboru obchodu a podnikání. Poradenský projekt Po dokončení všech kurzů v rámci programu přebírají studenti roli interních nebo externích konzultantů a řeší obchodní záležitosti s cílem najít proveditelné řešení tohoto ‒ na začátku jasně definovaného ‒ problému. Jinými slovy, zaujímají praktický a metodický přístup k řešení problémů, takže jsou v závěru schopni prokázat získané znalosti z celého programu. Studenti si také volí mentora z řad svých profesorů, který je provede celým 5ti-měsíčním studiem. Profesor s nimi diskutuje jednotlivé nápady na projekty a spolu se studenty se dohodne na závěrečné podobě na základě následujícího: identifikace přístupu/systému, který již není funkční nebo potřebuje pozměnit; identifikace problémové oblasti, která potřebuje řešení nebo vytvoření zcela nové firmy. Předpokladem je, že student bude moci efektivně pracovat i studovat, a to skrze určení oblasti, která v jeho práci již nefunguje správně nebo potřebuje jiné či zcela nové řešení. Student pak provádí primární a sekundární výzkum daného problému; analyzuje zjištění, která se pak promítají do proveditelnosti řešeného problému. V podstatě se tak student stává obchodním konzultantem dané společnosti. Student poté pravidelně konzultuje pokrok v práci se svým mentorem, od kterého získá zpětnou vazbu na provedené dílo. Tímto způsobem mu bude profesor schopen pomoci zefektivnit jeho práci a dosáhnout stanoveného cíle. Na konci těchto pěti měsíců odevzdá student svázanou práci svému poradci k posouzení. UNYP je členem asociace AACSB International a členem České asociace MBA škol (Czech Association of MBA Schools, CAMBAS). [-]

MBA Finance & Bankovnictví

University of New York in Prague (UNYP)
Campus forma Denní studium 18 měsíců September 2017 Česká republika Praha

Tento MBA program finance a bankovnictví celoživotního vzdělávání, který trvá 19 měsíců, je navržen pro studium o víkendech (2 víkendy každý měsíc)*a vede k získání dvojího titulu MBA magistra v oboru Obchodní administrativa (MBA), který uděluje University of New York v Praze a Univerzitní institut Kurta Bösche. [+]

MBA Finance & Bankovnictví MBA Obchodní administrativa Tento MBA program finance a bankovnictví celoživotního vzdělávání, který trvá 19 měsíců, je navržen pro studium o víkendech (2 víkendy každý měsíc)*a vede k získání dvojího titulu MBA magistra v oboru Obchodní administrativa (MBA), který uděluje University of New York v Praze a Univerzitní institut Kurta Bösche. Zapíšete si základní soubor 9 kurzů, které vám poskytnou pevné základy v oboru Mezinárodní obchod, a potom přidáte 4 další kurzy z oboru Bankovnictví *UNYP zajišťuje studentům tohoto programu o přestávkách lehké občerstvení Ještě před začátkem studia v programu MBA univerzita UNYP pro studenty organizuje přípravný seminář, který je zdarma, a poskytuje studentům základy finančnictví, účetnictví, marketingu a managementu tak, aby mohli studium začít dobře připraveni a na úrovni srovnatelné s ostatními spolužáky v program MBA finance. Náš příští běh programu MBA začíná v říjnu 2012. Základní kurzy programu MBA: Organizační chování a manažerské vedení Marketingový management Finanční účetnictví Manažerské účetnictví Provozní management Právní a etické aspekty rozhodování Informační systémy pro manažery Vyjednávání a řešení konfliktů Finanční řízení MBA studium bankovnictví Intenzivní studium o bankovnictví připravuje studenty ke vstupu do složitého světa velkých financí i malobankovnictví. Finance jsou životodárnou tekutinou každé organizace, a růst mezinárodního obchodu klade stále větší důraz na finanční aspekty obchodu. Tento studijní směr je ideální pro studenty, kteří chtějí získat specializované znalosti v souvislosti s praxí a fungováním bankovních a finančních trhů. Hlavní předměty, které vedou ke specializacím, vycházejí ze základních předmětů tak, aby výstupem byly komplexní znalosti a dovednosti v oboru financí. Magistr bankovnictví je dobrým startem vaší finanční kariéry. Vedle základních předmětů si studenti mohou volit tyto speciální kurzy: Finanční strategie a plánování Mezinárodní obchod a podnikání Finanční trhy Malobankovnictví Poradenský projekt Po dokončení tohoto studia studenti přebírají roli interního nebo externího konzultanta a řeší obchodní problém, s cílem najít proveditelné řešení tohoto ‒ na začátku jasně definovaného ‒ problému. UNYP je členem asociace AACSB International a členem České asociace MBA škol (Czech Association of MBA Schools, CAMBAS). [-]

MBA Podnikání

University of New York in Prague (UNYP)
Campus forma Denní studium 18 měsíců September 2017 Česká republika Praha

Jelikož jsme jediná univerzita ve střední Evropě, která obor podnikání nabízí, mají naši absolventi výhody při zakládání firem podle potřeb a přání trhu. [+]

MBA Česká republika - MBA studium Česká republika. MBA Podnikání elikož jsme jediná univerzita ve střední Evropě, která obor podnikání nabízí, mají naši absolventi výhody při zakládání firem podle potřeb a přání trhu. Studenti se naučí vypracovat kompletní podnikatelský plán včetně průzkumu trhu, finančních odhadů, výkazu peněžních toků, rozpočtování, analýzy nákladů, řízení rizik a měřicích systémů. Dozvědí se, jak svůj podnikatelský plán použít k napojení se na svět soukromého financování; přitom se budou učit přímo od úspěšných podnikatelů, investorů, správců jmění a dalších předních obchodních stratégů. Jakmile studenti dokončí své soustředěné studium, svůj konzultační projekt využijí k vlastnímu vytvoření a rozběhnutí své firmy. Modul 1: Vytváření velmi vlivných podniků: podnikatelé, kteří změnili svět Modul 2: Podnikatelské finance: rizikový kapitál a soukromé jmění Modul 3: Vybudování a udržení úspěšné firmy Modul 4: Společensky prospěšné podnikání a podnikatelská laboratoř Vytváření velmi vlivných podniků: podnikatelé, kteří změnili svět Tento kurz se zaměřuje na strategie vytváření a budování těchto společností. Firmy, zejména z kreativních odvětví, hrají určitou úlohu ve všech aspektech našeho života – počínaje tím, co jíme a nosíme, a konče tím, jak se bavíme a jaké zájmy prosazujeme. Průkopnické podnikatelské firmy (například Chanel, The Sesame Workshop, Apple) z kreativních odvětví musí při zavádění radikálně novátorských produktů a služeb čelit překážkám spočívajícím v chování, překážkám společenským i kulturním. Tyto problémy jsou jedinečné, protože zákazníci neznámé nové kreativní produkty často nepřijmou, jelikož je považují za bezcenné (např. vysoká móda, moderní umění, nezávislé filmy). Pro překonání těchto překážek musí úspěšné firmy ovlivnit ekosystém a změnit chování spotřebitelů tím, že nově vymezí, co společnost považuje za přijatelné a ceněné. Firmy tudíž vytvoří ekonomickou hodnotu přeměněním kulturních norem způsobem, který zdánlivě, a někdy i skutečně, mění svět. V tomto kurzu se podrobně podíváme na tyto pionýry trhu z celé řady kreativních odvětví, která jsou v přímém styku se spotřebiteli a mezi něž patří móda, maloobchod, umění, film, vydavatelství, potravinářství a spotřebitelské technologie. Podnikatelské finance (rizikový kapitál /venture capital/ a soukromý kapitál /private equity/) Kurz Podnikatelské finance byl navržen tak, aby manažerům pomohl přijímat lepší rozhodnutí ohledně investování a financování v podnikatelském prostředí. Kurz se zabývá všemi stadii procesu, od zahájení podnikání po dosahování výnosů, a detailněji se věnuje koncepcím představeným v prvním roce na TEM, zejména pokud jde o řízení poměru zisku a předpokládaného zisku. Pozornost je zaměřena také na strukturování obchodu a pobídky. Kurz je zacílen na nově vznikající trendy ve financování podniků, což zahrnuje financování čistě technických nově založených firem, i na rostoucí význam andělských investorů (investujících vlastní kapitál). Zaměření na cyklus soukromého kapitálu začíná posouzením, jak se získávají a strukturují finance ze soukromého kapitálu, přičemž pozornost věnujeme různým perspektivám a pobídkám institucionálních investorů, „zprostředkovatelů“, správců fondu fondů a investorů soukromého kapitálu. Dále se kurz zabývá tím, jak se investice oceňují, strukturují a sledují. Zkoumáme zásadní problémy, které firmy usilující o získání soukromého kapitálu představují pro investory, i to, jak organizace využívající soukromý kapitál tyto problémy řeší. Konečně se věnujeme často problematickým způsobům, pomocí nichž investoři soukromého kapitálu těží zisky ze svých investic. Vybudování a udržení úspěšné firmy V úvodu kurzu představíme modely nejdůležitějších úkolů generálního manažera, jenž musí propojit marketingovou stránku, vývoj výrobků, provoz, strategické plánování, finanční stránku a lidské zdroje podniku. Tyto modely budeme v průběhu celého kurzu využívat pro pochopení základní příčiny výzev, kterým v našich případech generální manažeři čelí, a k vypracování akčních plánů jejich řešení. Během diskusí o jednotlivých případech se budeme snažit zodpovědět některé z následujících otázek, jež jsou významné jak pro společnosti nově vzniklé, tak pro ty velké a zavedené. Jak mohu porazit silnou konkurenci?li> Jak mohu vytvořit výrobky, se kterými se zákazníci lépe ztotožní? Do jaké míry by naše společnost měla být integrovaná? Jak bychom měli nastavit strategii? Od koho bychom měli získat peníze na nové strategie růstu? Jak bychom měli naši organizaci strukturovat? Jak můžeme vybudovat a využívat cennou značku? Jak můžeme vytvořit a udržet motivovanou skupinu zaměstnanců? Koho bychom měli najmout nebo podporovat, aby celé toto úsilí řídil? Společensky prospěšné podnikání Společensky prospěšné podnikání je proces uplatňování inovačních řešení na celosvětově nejpalčivější sociální problémy. Studenti budou hledat způsoby, jak vytvořit a udržet společenskou hodnou, pochopí, jak navrhovat procesy podporující inovaci, adaptaci a vzdělávání, jak budovat řídicí postoje umožňující vytvoření změny, a to vše s jasným zaměřením na potřeby těch, jimž má toto podnikání sloužit. Společensky prospěšné podnikání je proces uplatňování inovačních řešení na celosvětově nejpalčivější sociální problémy. Studenti budou hledat způsoby, jak vytvořit a udržet společenskou hodnou, pochopí, jak navrhovat procesy podporující inovaci, adaptaci a vzdělávání, jak budovat řídicí postoje umožňující vytvoření změny, a to vše s jasným zaměřením na potřeby těch, jimž má toto podnikání sloužit. Podnikatelská laboratoř Studenti budou vytvářet projekty s komerčním potenciálem. Podnikatelská laboratoř učí základní koncepty obchodního plánování a dosahování milníků. Umožňuje také přístup k rozsáhlé síti zkušených podnikatelů a investorů využitelných pro účely budování nově založené společnosti. Tento kurz je testem schopností pro ty, kdo chtějí objevit a vybudovat vlastní novou obchodní společnost. Je založen zejména na aplikované experimentální výuce s aktivní osobní účastí studentů. Podnikatelská laboratoř představuje podnikatelský inkubátor, který poskytuje zdroje a podporu novým podnikům založeným studenty programu MBA Podnikání na UNYP. Zde si vytváříte svou budoucnost v reálném prostředí. [-]

MBA Řízení projektů

University of New York in Prague (UNYP)
Campus forma Denní studium 18 měsíců September 2017 Česká republika Praha

Tento MBA project management program celoživotního vzdělávání, který trvá 19 měsíců, je navržen pro studium o víkendech (2 víkendy každý měsíc)* a vede k získání titulu magistra v oboru Obchodní administrativa (MBA), který uděluje University of New York v Praze. [+]

MBA Řízení projektů Tento MBA project management program celoživotního vzdělávání, který trvá 19 měsíců, je navržen pro studium o víkendech (2 víkendy každý měsíc)* a vede k získání titulu magistra v oboru Obchodní administrativa (MBA), který uděluje University of New York v Praze. Zapíšete si základní soubor 9 kurzů, které vám poskytnou pevné základy v oboru Mezinárodní obchod, a potom přidáte 4 další kurzy z oboru Řízení projektů: *UNYP zajišťuje studentům tohoto programu o přestávkách lehké občerstvení Ještě před začátkem studia v programu MBA univerzita UNYP pro studenty organizuje přípravný seminář, který je zdarma, a poskytuje studentům základy finančnictví, účetnictví, marketingu a managementu tak, aby mohli studium začít dobře připraveni a na úrovni srovnatelné s ostatními spolužáky. Připavte se na studium managamentu Praha. Základní kurzy programu MBA: Organizační chování a manažerské vedení Marketingový management Finanční účetnictví Manažerské účetnictví Provozní management Právní a etické aspekty rozhodování Informační systémy pro manažery Vyjednávání a řešení konfliktů Finanční řízení Specializace v oboru Řízení projektů poskytne studentům celkový přehled o cílech, nástrojích i opatřeních a metodách používaných v oblasti řízení projektů.Tento studijní směr je ideální pro studenty, kteří chtějí získat specializované znalosti v souvislosti s praxí a fungováním úspěšného řízení projektů. Abyste mohli zvyšovat výkony firmy, je naprosto nutné mít hluboké znalosti v oblasti tvorby a zefektivňování procesů, a také v oblasti rozvoje podniku. Vedle základních předmětů si studenti mohou volit kurzy z těchto oblastí: Procesy a životní cykly řízení projektů Nástroje a techniky pro řízení projektů Řízení rizik a řízení kvality Řízení projektů: Skutečný projekt Studenti tohoto programu si mohou vybrat některý ze 3 dalších speciálních kurzů: Inovace v oboru řízení Ekonomická simulace pro roli vůdce Workshop o klíčových zákaznících Poradenský projekt Po dokončení tohoto studia studenti přebírají roli interního nebo externího konzultanta a řeší obchodní problém, s cílem najít proveditelné řešení tohoto ‒ na začátku jasně definovaného ‒ problému. UNYP je členem asociace AACSB International a členem České asociace MBA škol (Czech Association of MBA Schools, CAMBAS). UNYP Praha je kvalitní vysoká škola managementu a nabízí kompletní studium managementu. [-]

MBA Marketing

University of New York in Prague (UNYP)
Campus forma Denní studium 18 měsíců September 2017 Česká republika Praha

Tento program celoživotního vzdělávání, který trvá 19 měsíců, je navržen pro studium o víkendech (2 víkendy každý měsíc)* a vede k získání dvojího titulu magistra v oboru Obchodní administrativa (MBA), který uděluje University of New York v Praze a Univerzitní institut Kurta Bösche. Zapíšete si základní soubor 9 kurzů, které vám poskytnou pevné základy v oboru Mezinárodní obchod, a potom přidáte 4 další kurzy z oboru Marketing [+]

MBA Česká republika - MBA studium Česká republika. MBA Marketing Tento program celoživotního vzdělávání, který trvá 19 měsíců, je navržen pro studium o víkendech (2 víkendy každý měsíc)* a vede k získání dvojího titulu magistra v oboru Obchodní administrativa (MBA), který uděluje University of New York v Praze a Univerzitní institut Kurta Bösche. Zapíšete si základní soubor 9 kurzů, které vám poskytnou pevné základy v oboru Mezinárodní obchod, a potom přidáte 4 další kurzy z oboru Marketing *UNYP zajišťuje studentům tohoto programu o přestávkách lehké občerstvení Ještě před začátkem studia v programu MBA univerzita UNYP pro studenty organizuje přípravný seminář, který je zdarma, a poskytuje studentům základy finančnictví, účetnictví, marketingu a managementu tak, aby mohli studium začít dobře připraveni a na úrovni srovnatelné s ostatními spolužáky. Základní kurzy programu MBA: Organizační chování a manažerské vedení Marketingový management Finanční účetnictví Manažerské účetnictví Provozní management Právní a etické aspekty rozhodování Informační systémy pro manažery Vyjednávání a řešení konfliktů Finanční řízení Program, který se intenzivně věnuje studiu problematiky marketingu, vychovává studenty k tomu, aby se uměli postavit složitým výzvám, kterým firmy ve vysoce konkurenčním prostředí musejí čelit. Marketing a způsoby marketingové komunikace se staly klíčovými faktory, pokud jde o získávání a udržování podílů na trhu a firemních pozic. Tento program je ideální pro studenty, kteří v kariérním žebříčku postupují směrem k vyšším marketingovým pozicím. Předměty, které vedou ke specializacím, vycházejí ze základních předmětů tak, aby výstupem byly komplexní znalosti a dovednosti v marketingu. Vedle základních předmětů si studenti mohou volit tyto speciální kurzy: Studenti nejdříve dokončí studium prvních tří základních předmětů, a potom si vybírají jeden ze tří nabízených volitelných předmětů. Průzkum trhu (základní) Chování spotřebitelů (základní) Strategický marketing (základní) Marketingové komunikační strategie (volitelný) Řízení značky (volitelný) Gerilový, virový a mediální marketing (volitelný) Poradenský projekt Po dokončení tohoto studia studenti přebírají roli interního nebo externího konzultanta a řeší obchodní problém, s cílem najít proveditelné řešení tohoto ‒ na začátku jasně definovaného ‒ problému. UNYP je členem asociace AACSB International a členem České asociace MBA škol (Czech Association of MBA Schools, CAMBAS). [-]

Master Of Business Administration (MBA)

Jan Amos Komensky University
Online & Campus forma Kombinované 3 semestry September 2017 Česká republika Praha

Program MBA je v současné době považován za kvalifikační standard pro manažery českých a mezinárodních firem a institucí. Je zaměřen na manažery s odbornými zkušenostmi k dalšímu kvalifikovat v řízení lidských zdrojů a Evropskou unií. [+]

Program MBA je v současné době považován za kvalifikační standard pro manažery českých a mezinárodních firem a institucí. Je zaměřen na manažery s odbornými zkušenostmi k dalšímu kvalifikovat v Zdroje Řízení lidských a Evropská unie, Studenti budou mít nárok na rozvoji jejich vlastní top kariéru v řídících struktur na různých úrovních, a to zejména v zemích EU. Program MBA absolventi stanou špičkovými odborníky v oblasti řízení lidských zdrojů v rámci evropských institucí, ekonomických a právních rámců. Prostřednictvím programu MBA studia manažeři získat ucelený systém znalostí a dovedností potřebný pro budování úspěšné kariéry v oblasti podnikání a řízení, včetně veřejné správy, a to zejména v oblasti vzdělávání a řízení lidského kapitálu. Absolventi zvládli na pokročilé úrovni evropské institucionální, ekonomické a právní rámec se zaměřením na řízení lidských zdrojů. Jsou připraveny k rozvoji jejich další kariéry skrze uplatňovat teoretické znalosti a praktické dovednosti přímo do komplexních řešení problémů v oblasti obchodu, podnikání a institucionálního řízení. Absolventi mají také zvládl způsoby dalšího vzdělávání, celoživotní vzdělávání a vedení týmu, Jejich schopnost syntetizovat teoretické znalosti a jejich praktické aplikace v manažerském prostředí je stanovena na obranu závěrečné práci. Hlavními tématy profilové programu MBA v oblasti řízení lidských zdrojů a Evropskou unií jsou následující: Řízení lidských zdrojů, evropskou integraci, právní systémy, politické a hospodářské geografie EU, ekonomické analýzy, Organizační chování a vedení, strategické a operativní řízení, řešení problémů a Krizový management, informační a komunikační technologie a informační systémy. Forma studia je organizována v rekreační studijních blocích (asi 5 víkendů za semestr). Standardní doba studia je 1,5 akademického roku (3 semestry) rozdělena do 5 studijních oborů. Studie je uzavřena obhajobou disertační práce. Absolventům se uděluje profesionální titul Master of Business Administration (MBA. Program MBA byl úspěšně reakreditovány v únoru 2015. [-]

Mba- Master Of Business Administration

Czech College
Campus forma Denní studium 2 let September 2017 Česká republika Praha

Program MBA zahrnuje všechny klíčové kompetence potřebné pro nadřízeného. Ať už jste zkušený profesionál hledá pro kariérní postup nebo čerstvý absolvent, kteří chtějí začít kariéru v managementu, bude naše MBA program vám vybaví se všemi požadovanými znalostmi a nástrojů. Osnovy klade důraz na principy řízení, jakož i praktických znalostí a nástrojů skuteční manažeři by se využívají v reálných situacích. [+]

MBA Česká republika - MBA studium Česká republika. Našim studentům jedinečnou příležitost převést své kredity na našich partnerských univerzitách v USA a Velké Británii, tak dávat jim bezkonkurenční mezinárodní expozici Moduly Kvalifikační Analyzování soutěž Při posuzování tržní postavení vaší firmy nebo vašeho produktu existuje mnoho oblastí výzkumu potřebné. Jedním z nich je přezkoumat své konkurenty, zkoumat, co dělají, jak to dělají, jak soutěžit s vámi, nebo se liší od vás. Tento modul se představí mnoho vyšetřovací techniky. Do konce studentů modul bude obeznámen s výzkumnými technikami a souvisejícími cvičení, aby takovou analýzu umožnily. Kreativita a řešení problémů Manažeři a vedoucí podniku je třeba neustále hledat způsoby, jak udržet náskok před problémů a otázek, které mají dopad na jejich každodenní problémy. Řešení problémů je samozřejmě ústřední na manažery úlohu, ale jak řešit problémy, je skutečnou výzvou. Tvořivost v práci manažerů je skvělý nástroj a je-li skutečný tvořivost lze identifikovat a rozvíjet to může být základním nástrojem pro manažery Toolkit. Tento modul zkoumá oblasti řešení problémů a myšlení, které mohou být vyvinuty na pomoc správce. Do konce studentů modul bude se naučili různé způsoby, jak přemýšlet o problémech a různých přístupů k řešení problémů uvnitř i mimo jejich pracovní funkci. Kultura a etika Kultura organizace je definována tím, jak dělat věci, pro správu étos a lidí, kteří pracují v rámci organizace. Organizace by měly mít vždy etický podchycení jejich kultury. Toto definuje způsob, jakým jsou zobrazovány ve světě. Tento modul se dívá na různé aspekty kultury a etiky. Jak je definováno, jak to může být ve tvaru a co by měl říci o organizaci. Do konce studenti modul bude pochopit povahu a význam kultury a etiky, a pochopit, že je třeba uzavřít v obchodní strategii. Zákazníci a jejich potřeby Co a kdo přesně je zákazník? Jak se zajistilo, že jsou uznávány a oceňovány? Jak víte, co chtějí? Jak víte, že jsou spokojeni se svým produktů a služeb? To jsou některé z aspektů, na které se vztahuje v tomto modulu. V tomto věku silné konkurence, manažeři musí porozumět svým zákazníkům a rychle a účinně reagovat na daném zpětnou vazbu. Na konci tohoto modulu budou studenti schopni zavést strategii služeb zákazníkům pro jejich společnost. Rozvoj High Performance týmy Týmy obecně definovat libovolné organizaci. Ať už je to fotbalový tým, tým tanečníků, vojenský tým nebo tým v rámci podniku se všichni na sobě vzájemně závislé pro maximalizaci výkonu a obratnější, soudržný a dobře tvarovaná tým je, tím lépe budou provádět. Tento modul se dívá na různé typy týmu a přirozených dovedností potřebných. Zkoumá, jak dovednosti a soudržnost mohou být vyvinuty a pěstovat. Do konce roku studentů modulu budou vědomi dovednosti, které mohou přinést jakýmkoliv týmem, důležitost těchto dovedností a jak by mohly být vyvinuty. Rozvíjet své interpersonální dovednosti Interpersonální dovednosti pokrývají mnoho aspektů lidské interakce. Tento modul zkoumá řadu interakcí, které mohou nastat a zkoumá způsoby jejich účinnost mohou být použity ve prospěch podnikání a ve prospěch jednotlivce. Do konce studenti modul bude pochopit dopad těchto dovedností a pochopit, jak mohou zlepšit své mezilidské vztahy. E-marketingová komunikace Marketing je ve stavu změny jako nikdy předtím. Úkolem je dostat správné sdělení na trh v nejvíce nákladově efektivním způsobem. Elektronický marketing je v konstantním stavu toku a je stále obtížnější než kdy jindy posoudit a plánovat nejefektivnějších marketingových tras. Tento modul zkoumá některé z těchto otázek a zkoumá způsoby, jak obchodník může zůstat náskok a zajistit zprávu na trh je efektivní a konkurenceschopné. Na konci tohoto modulu bude student analyzovali výhody a nevýhody různých aspektů eMarketing a musí být schopen dát dohromady soudržné a účinné strategie začlenit. Cvičení kvantitativních technik V rámci role manažerů existují případy, kdy je potřeba znalost a porozumění kvantitativních metod ať se jedná o statistickou analýzu, finanční analýzu nebo matematické výpočty. Tato oblast je často přehlížena, v každodenní činnosti řízení, ale to je velmi užitečné mít k dispozici nástroje a schopnosti, když vzniknou potřeba, aby mohla tyto výpočty. Tento modul se zaměřuje na oblasti, v nichž mohou být požadovány kvantitativní dovedností a do konce roku studentů modul byli vystaveni celé řadě cvičení rozvíjet své dovednosti v těchto oblastech. Řízení a ředitelování Manažer nefunguje v izolaci v řízení podniku. Existuje mnoho zúčastněných stran na účet do a cíle dosáhnout mimo samotných obchodních cílů. Na podnikové úrovni existují značné povinnosti a závazky, aby splnily jako výkonný, vlastníka nebo ředitele podniku. Tento modul popisuje právní, morální a etické tíhy na firemní správcovství. Do konce studenti modul bude chápat širší roli managementu ve kterékoli organizace a odpovědností na akcionářů a dalších zúčastněných stran. High Performance Sales Jsou velcí obchodníci se narodil, nebo mohou být vyškoleni a rozvíjet? Tento modul bude zkoumat různé oblasti a aspekty prodeje a rozebrat mystiku do praktických oblastí, které mohou být vyvinuty organizací nebo jednotlivců. Do konce studenti modul bude rozumět a umět aplikovat některé dovednosti zapojených do úspěšného prodeje. Vliv technologie na služební cestě Technika. Hrozba nebo příležitost? Je zřejmé, že odpověď na tuto otázku se bude značně lišit od obchodu k obchodu, ale není pochyb o tom, že pochod technologie bude mít určitý dopad téměř nepřetržitě, na podnikání. Tento modul bude zkoumat způsob posuzování dopadu a plánování pro něj a do konce roku studentů modulu pochopí, že je třeba průběžně vyhodnocovat měnící se profilování technologie proti jejich obchodních cílů. Provádění a řízení systémů jakosti Řízení systémů v rámci organizace, jde samozřejmě vedle návrhu systému. Zavedení jakéhokoli systému a plánu trvá péči, pozornost k detailu a zajištění silného mechanismus zpětné vazby je na místě sledovat a hodnotit výkonnost a efektivitu systému. Tento modul se zaměřuje na různé problémy zapojených do implementace systémů, a to zejména ve vztahu k řízení jakosti a zabezpečování jakosti. Do konce studentů modulu budou seznámeni s problematikou okolo systémů jakosti a bude schopen dát tyto systémy na místě. Inovace a R & D Inovace roste zevnitř organizace, a je často součástí firemní kultury. Výzkum a vývoj podporuje inovaci, a to může často produkují jedinečnost a konkurenční výhodu pro společnost. Tento modul zkoumá tyto oblasti a kvantifikuje výhody náklady na organizaci a podívá se na možných struktur, které mohou postroj inovace. Do konce studenti modul bude pochopit roli a význam inovací a výzkumu a vývoje. Tlumočení firemních účtech Lze tvrdit, že účty jsou nejdůležitějším měřítkem zdraví a postavení dané firmy. Výroba a vedení účtů je zákonná povinnost a pečlivost při údržbě a příprava z nich je životně důležité. Tento modul bude rozvíjet porozumění různých částí rozvahy a výkazu zisků a ztrát pochopit jejich význam a do konce roku studentů modulu pochopí jejich význam a klíčovou roli, kterou hrají účty. rozhodování Rozhodování je jistě jednou z klíčových oblastí, na kterých manažeři úspěch závisí, a proto ten, který má největší potenciální dopad na úspěchu či neúspěchu dané firmy. Velkou rozhodnutí může učinit podnikání. Špatné rozhodnutí může zničit podnikání. Tento modul zkoumá různé problémy zapojené do vytváření správných rozhodnutí a implantátů různých modelů, které mohou být použity k zajištění alespoň část rizika je odstraněn z rozhodování. Do konce studenti modulu pochopí složitost rozhodovacího maskování a být schopen zavést jasný postup při zlepšování jejich vlastních schopností. Správa hotovosti a pracovního kapitálu Hotovost je životní mízou každého podnikání. Je možné, že zdravý podnik se nezdaří, protože nemůže ani nespravuje své peníze a stejně tak je důležité, aby dobře zvládnout cokoliv hotovost je v rámci podniku. Tento modul se zaměří na analýzu a cash flow projekce cash flow a ukázat, jak by měli manažeři a musí sledovat a kontrolovat jejich hotovosti. Do konce studenti modul bude chápat tuto důležitou oblast finančního řízení. Správa projektů dovednosti projektového řízení jsou užitečným doplňkem každé týmu a to zejména v organizacích, které potřebují jasné postupy buď k rozvoji nebo pro operace. Existuje mnoho technik, nástrojů a dovedností, které mohou a měly by být naučil a tento modul návštěvy mnozí z nich pro ilustraci jejich užitečnost v určitých situacích. Do konce studentů modul bude se naučili některé z těchto dovedností a taktiky a mají větší znalosti a porozumění v tom, jak efektivně řídit projekty. MARKETINGOVÁ STRATEGIE Jak svůj produkt nebo službu na trh, je třeba uznat a dosáhnout přijetí na trhu a pronikání je komplexní a detailní výzvou. Existuje mnoho možností, které mohou být osvědčený a mnoho rizik v realizaci. Tento modul zkoumá všechny oblasti marketingové strategie, dostupných možností, jak otestovat trh a vyhodnotit rizika. Do konce studenti modul bude pochopit různé rozměry v rámci marketingové strategie a volby a rozhodnutí, která budou muset dělat. Měření a odměňování výkonu Co je spravedlivé odměny v rámci organizace? Jak si změřit přínos jednotlivce nebo tým v rámci organizace? Tento modul zkoumá všechny aspekty řízení výkonnosti, pokud jde o měření, porovnávání, stanovení norem a cílů a obohacující výjimečný výkon. Do konce studenti modul bude pochopit složitost, které je třeba řídit. Motivující a ovlivňování lidí Manažeři jsou vedoucími týmů a lidí musí být schopen motivovat a ovlivňovat lidi kolem nich. Tento modul zkoumá všechny prvky kolem těchto dovedností a zkoumá mnoho různých metod a přístupů. Do konce studenti modul bude pochopit dopad těchto dovedností na podnikání a používali techniky se naučil s cílem zlepšit svůj výkon. Kvality efektivní vedení Vedení v podnikání může být klíčem k získání nejlepší z obou podnikání a tým pracující v podniku. Tento modul zkoumá společné rysy vedení a srovnává a kontrastuje různé styly. Do konce studenti modul bude rozumět společné zásady a budou moci profilovat svůj vlastní styl vedení s cílem zlepšit jejich účinnost. Nábor a CPD Význam náboru pracovníků v podniku je často přehlížena. Získání nejlepší lidi a zajistit jejich schopnosti jsou v souladu s cíli dané společnosti je životně důležité. Manažeři musí analyzovat dovednosti, které potřebují a zručnost soupravy všech jejich zaměstnanců a neustále plánují sladit tyto dovednosti přes pokračující vývoj. Samotní manažeři jsou samozřejmě také potřebují stejné analýzy a vývoje. Tento modul zkoumá tyto oblasti a na konci budou studenti chápat význam vzdělávání a rozvoje v rámci organizace a budou schopni zkonstruovat relevantní a cílené plány. Strategické a Systems Management Kvalitní v rámci organizace je na prvním místě strategického hromadu. Musí existovat jasné, přesné, konzistentní kultura a ethos v celé organizaci, která se věnuje dělat věci dobře a vyrábí nejlepší zboží a služby. Nic méně bude dělat. Tento modul vyslýchá různé systémy a struktury, které by měly být zavedeny, aby zajistila tato zpráva běží v celé organizaci. Do konce studenti modulu pochopí strategickou roli systémy kvality hrají v rámci organizace. Strategické řízení lidských zdrojů Řízení lidských zdrojů musí hrát ústřední roli ve strategii jakékoli organizace. Zabývá se lidmi jako aktivum podniku. Jak je odměnit, jak se dostat to nejlepší z nich, jak je rozvíjet. Tento modul zkoumá dopad na lidské zdroje a jak lze všechny hlavní prvky zapracovány s cílem pomoci řídit podnikání strategicky. Do konce studenti modul bude pochopit různé nuance a jak mohou být nejlépe využita. Strategické plánování Nástroje Strategie podniku je skutečnost, že plán, který nám říká, co podnikání je vše kolem, kde je obchod se děje, jak to bude se tam dostat, co kontroly a rovnováhy máme na cestě a jak se změna embaced. Existuje mnoho nástrojů a technik, které mohou pomoci při sestavování soudržnou a soudržnou strategii a tento modul zkoumá některé z nich. Do konce studentů modul byli vystaveni plánovacích technik a nástrojů a bude dobře a věřím v jejich použití v jejich práci. Strategie pro růst Obchodní může mít více než jednoho strategického plánu. Může existovat samostatné strategie pro různé prvky podnikání. Mnohé podniky jsou zaměřeny především v růstu a musí mít jasný plán, jak se jim podaří jednotlivým fázím růstu jejich podnikání. K dispozici jsou jak vnitřní faktory a méně kontrolovatelné vnější faktory, které bude třeba zvážit při pěstování podnikání. Tento modul zkoumá různé myšlenky růstu a různé nástroje, opatření a kontroly v případě prodeje manažerů při plánování pro další růst. Do konce studentů modulu se budou moci spolehnout při sestavování plánu pro další růst. Studium a Použití správy Teorie Existuje mnoho teorií, které oplývají zabývá řízením a různými modely vytvořené z těchto teorií. Jaké jsou různé teorie? Jak se liší? Jak jsme je hodnotíte? Jak můžeme připisovat určitý styl pro sebe jako manažeři? Tento model vyslýchá různé teorie a pomáhá studentům při hodnocení svůj vlastní styl. Do konce studentů modulu budou moci posoudit jejich vlastní preferovaný model a pochopit, jak mohou aplikovat tento model na svém pracovním prostředí. Obchodní plán Podnikatelský plán je plán pro podnikání v definovaném časovém úseku. To vám řekne, co budete dělat, když budete dělat to, jak budete dělat a výsledky budete očekávat. Je zřejmé, že toto není jednoduché nebo povrchní dokumentu. Je to pokračující referenční bod. Tento modul definuje strukturu plánu. Co by a neměly by být v něm a jak to může být použit jako referenční bod. Do konce studentů modulu budou mít jasnou představu o struktuře plánu a pozadím práci potřebnou k jejímu rozvoji. Externí Provozní prostředí Provozně Obchod není izolovanou a nezávislé funkce. Je to ovlivněno i ovlivněno řadou vnějších faktorů, které by mohly představovat jak hrozby a příležitosti, ale v každém případě bude vyžadovat sledování a řízení. Ty mohou zahrnovat politické vlivy, právní vlivy, světové události a podobně. Business musí být vědomi těchto faktorů a plánu pro ně formou nahodilosti a řízení rizik a plánování změn. Na konci tohoto modulu budou studenti informováni o povaze vnějších vlivů a jak může organizace zmírnit své expozice. Nástroje finanční analýzy Firemní účty říci více o podnikání než cokoli jiného a je důležité, aby bylo možné analyzovat účty jak své vlastní organizace a dalších organizací a používat řadu analytických nástrojů, které pomáhají formulovat přesně to, co účty jsou ti o podnikání. Existuje mnoho z těchto nejužitečnějších nástrojů a tento model se bude učit student, jak je používat. Do konce studentů modul bude jasně pochopit, jak mohou pomocí těchto nástrojů vyslýchat skutečný stav podniku. [-]

Interaktivní Online MBA

LIGS University
Online forma Kombinované 1 - 3 let September 2017 Spojené státy americké Honolulu Česká republika Praha + 2 více

Program Interactive Online MBA představuje moderní formu přístupnou 100% on-line vzdělávání, které lze spustit libovolný den v roce - zapsat kdykoliv jste připraveni! [+]

Interactive Online MBA

 

Program Interactive Online MBA představuje moderní formu vzdělávání. To byl vyvinut a testován v souladu s nejnovějšími trendy v oblasti vzdělávání, a je založen na moderních způsobů komunikace (e-learning, Studentský informační systém, chat atd.), Který umožňuje studentům učit se kdykoliv a kdekoliv pomocí počítače s připojením na internet.

Doba trvání programu: 1 až 2 roky (nebo individuálně)

Jazyk výuky: angličtina (možno i v jiných jazycích)

Forma výuky: Interactive Online

Datum spuštění programu: kdykoliv

Přijímací požadavky: absolventům bakalářského studia se znalosti anglického jazyka... [-]


Mba

Anglo-American University
Campus forma Denní studium 17 měsíců September 2017 Česká republika Praha

Anglo-americká vysoká škola hrdě nabízí prestižní MBA program v angličtině, přímo tady v Praze! MBA je 17-měsíční program, který nese silné akreditaci AACSB, a je nabízen v [+]

mba

 

Anglo-americká vysoká škola hrdě nabízí prestižní MBA program v angličtině, přímo tady v Praze! MBA je 16-měsíční program, který nese silné AACSB akreditace, a je nabízen ve spolupráci s Argyros školou Chapman University of Business a ekonomiky (USA). Naši MBA studenti jsou vyučovány odborníky sami, fakulty realizovaných obchodních veteránů. Studenti jsou uvedeny více než vzdělání, oni jsou uvedeny konkurenční výhodu v globálním, dynamické tržní ekonomiky. Pokročilé obchodní studia v angličtině připravit studenty pro mezinárodní obchodní trh. Kvalita programu je zaručena akreditaci sdružení Advance Collegiate školy Business (AACSB) a institucionální akreditace Chapman University západními sdružení škol a vysokých škol (WASC). AAU je členem České asociace MBA škol (CAMBAS). Absolventi jsou připraveni využít jejich pokročilé podnikatelské vzdělání, aby se stal vůdci, kteří zvládli strategickou komunikaci, manažery, kteří vytvářejí a zvyšují hodnotu, a kteří jsou proaktivní a kreativní řešit problémy. Výsledky Učení Personalizované Vzdělání: Tento MBA program je navržen tak, aby reagovaly na osobní cíle studentů, zkušeností a jedinečné nadání. Prezentační a řečnictví techniky: absolventi MBA pohotově popsat a hájit své myšlenky v profesionálním obchodním kontextu. Rozhodování: absolventi MBA kriticky přistupovat obchodní problémy, bořit analyticky, a sebevědomě reagovat na kvantitativní a kvalitativní údaje. Podnikatelská Vedení: MBA absolventů vedení tím, že reaguje na měnící se tržní příležitosti a vytváření hodnot v nových i stávajících firem. Identifikovat, artikulovat, a popsat problémů pomocí kvantitativních a kvalitativních technik. Komunikovat profesionálně, rozhodně a strategicky v ústní i psané angličtině. Naši absolventi jsou schopni popsat a diskutovat o složité problémy a řešení pro mezinárodní publikum. Global Perspective: absolventů MBA pochopit globalizaci a mít pracovní znalosti a ocenění toho, jak se mění a informuje obchodních příležitostí a rozhodnutí. Praktické vzdělávání Program MBA je nabízen jako plný úvazek osnov. Studium a pokrok je založen na výkon ve své třídě, včetně účasti. Účast je povinná. Full-time: Studium a pokrok je založen na třídě přednášek a interaktivních cvičení. Docházka a účast jsou povinné. 7 vyučovacích hodin = 1 ECTS kredit 42 hodin = 6 ECTS / 3 US kreditů.... [-]


MBA Program

University of Finance and Administration-VSFS
Online & Campus forma Denní studium 19 měsíců September 2017 Česká republika Praha

City University of Seattle (CityU) MBA programu na vysoké škole finanční a správní (VŠFS) je americký magisterském studijním programu se skládá z 16 kurzů. [+]

MBA program na VŠFS Základní informace: City University of Seattle (CityU) MBA programu na vysoké škole finanční a správní (VŠFS) je americký magisterském studijním programu se skládá z 16 kurzů. To je vyučován v anglickém jazyce více než 16 víkendových setkání a trvá minimálně 20 měsíců. Global akreditace je zaručena v severozápadním komise pro vysoké školy a univerzity (NWCCU), Česká asociace MBA škol (CAMBAS) a akreditaci s Radou pro akreditaci pro obchodní školy a programy (ACBSP) .Current důraz oblastí patří Global Management, Marketing Management a Finance Management. Program MBA připravuje studenty na vysokých manažerských pozicích v mezinárodních společnostech, nebo vést své vlastní firmy, přes komplexní a zároveň intenzivní a praktickým přístupem. Naši studenti jsou živé mix manažerů a podnikatelů s různými prostředí, jako je například právo, medicína, humanitní vědy, technologie, sociální vědy, politiky nebo zábavu. Mezi instruktory se City University of Seattle fakulty, odborníky firmy a lektoři místních obchodních škol. Všichni kandidáti s bakalářskými tituly a dobrou znalost anglického jazyka, může požádat buď pro jarní nebo podzimní zasedání. Absolventi mají nárok na titul Master of Business Administration (MBA), vydaný City University of Seattle (USA). Titul MBA získal na VŠFS je lístek do první třídy do komunity vzdělaných manažerů a podnikatelů na celém světě. Proč MBA na VŠFS? Global programu City University of Seattle Americký diplom v České republice 16 kurzy v 20 měsíc (jeden víkend měsíčně) Západní styl výuky Zkušení mezinárodních členů fakulty Vysoká flexibilita a zákaznický servis Velkou hodnotu za peníze - vysoce konkurenční ceny Požadavky na přijetí Přihláška (na vyžádání) Ukončené vysokoškolské vzdělání na bakalářské úrovni nebo vyšší. Odesláno diplom, ověřenou kopii spolu s úředním překladem do angličtiny. Vložené oficiální akademický přepis, ověřenou kopii spolu s úředním překladem do angličtiny. Doklad o znalosti anglického jazyka: Oficiální TOEFL (PBT - 567, CCBT - 227, iBT - 87, IELTS - kapela 6,5 ​​nebo CAE), které bylo přijato v rámci předchozích 24 měsíců nebo bakalářský titul z akreditované nebo CityU uznávané vysoké školy v anglicky mluvící zemi, kde je vyučovacím jazykem byla angličtina nebo vnitřní test (za předpokladu, v VŠFS - na vyžádání). CV v anglickém jazyce. Motivační dopis - proč byste chtěli studovat MBA? Business English kurz Tento kurz slouží jako doplněk k MBA a BSBA programů. Je určen především pro budoucí studenty MBA a BSBA programy, ale i pro ty, kteří chtějí rozšířit své znalosti v anglickém struktury, slovní zásoby a složení a znalost obchodní angličtiny pro každodenní komunikaci na pracovišti. Školné a poplatky Školné platby jsou vybrány jednotlivě každého studenta na základě individuálního finančního plánu, při podpisu smlouvy o učení. Studijní plán / studie formát Formát Program Program začíná dvakrát ročně, na jaře a na podzim. Studie se skládá z 16 kurzů. Aktuální důraz oblasti patří Global management, marketing a finanční management. Studie jsou uzavírány s vyvrcholení kurzu obchodní strategie. Předměty spustit jeden po druhém a každý trvá jeden měsíc. Každý měsíc, studenti kompletní jeden kurz včetně jednoho víkendu ve své třídě zasedání a čtyř týdnů on-line vzdělávání. Délka programu 19 měsíc (červenec, srpen a prosinec jsou zdarma) Formát kurz Režim dodávky 3-denní ve své třídě nejlépe odpovídá profilu našich klientů. Kurzy začínají s on-line zasedání následovaly tři dny víkend zasedání ve své třídě, od pátku do neděle. Víkendové setkání následuje další on-line vzdělávání, včetně účasti v on-line diskuse, práce s Capsim a BRS a úkoly psaní. [-]

Master Of Business Administration (MBA)

VSEM University of Economics and Management
Campus forma Denní studium 1 rok September 2017 Česká republika Praha

Master of Business Administration (MBA) je profesionální studijní program s hlavními obory (Human Resources Management, Mangerial Economics and Finance - Finance, Marketing Envirionment - Marketing). [+]

Master of Business Administration (MBA)

Master of Business Administration (MBA) je profesionální studijní program s hlavními obory (Human Resources Management, Mangerial Economics and Finance - Finance, Marketing Envirionment - Marketing). Nabízené v distanční formě K1 a standardní délkou 2 roky, s odbornou specializací (marketing, řízení lidských zdrojů, financí). Studijní program je zaručena Doc. Ing. Jaroslava Hyršlová, CSc.

Profesionální studia MBA je zaměřen na uchazeče, kteří plánují zvýšení kvalifikace pro jejich profesní kariéry že podrobně a rozšiřovat jejich znalosti v oboru Business Administration.Specifickou cílovou skupinou jsou studenti, kteří jsou motivováni doplnit jejich stávající různých odborných znalostí ekonomické vzdělání, které vytváří podmínky pro vyšší a top manažerských pozicích. ... [-]


Weekend MBA Program (WMBA)

CMC Graduate School of Business
Campus forma Kombinované 24 měsíců September 2017 Česká republika Praha

Weekend MBA program je rovnocenným a stejně prestižním programem pro manažery. [+]

Program je zaměřen na manažery ze střední Evropy, kteří chtějí uspět na trzích EU a získat více zkušeností v evropském regionu, ale preferují víkendové kurzy. WMBA poskytne jim teoretické zázemí a praktické zkušenosti z předních trenérů dvou prestižních škol MBA: Maastricht School of Management a CMC Graduate School of Business.

Proč studovat WMBA?

Dnešním globalizovaném a dynamickém globálním trhu vyžaduje, aby manažeři, kteří jsou vybaveny up-to-data znalosti manažerských disciplín a jsou schopni tyto poznatky aplikovat v prostředí mezinárodního obchodu. Právě tyto manažery, kteří jsou pak schopni se pohybovat v jakékoli organizaci, do nejisté vod globálního podnikání, uvedení na trh mezi námi skutečné konkurence. Takové manažery WMBA program pomáhá k vlaku. Program nabízí především zkušených manažerů možnost získat plnou MBA bez přerušení jejich kariéry. Tento program MBA zvyšuje úroveň manažerské znalosti a praxe manažerů pomocí studia manažerské teorie a praxe, založená na dlouholetých zkušenostech dvou prestižních škol MSM a CMC. Naše MBA účastníci příležitost sdílet své znalosti s ostatními mezinárodními studenty a odborníky z obou škol. Moderní a inovativní přístup ke vzdělávání jsme neustále povzbuzovat studenty ke kritickému myšlení a výzvy pro jejich dosavadní zkušenosti a dovednosti. Snažíme se o vybalancování manažerské teorie a praxe v multikulturním a multidisciplinární nastavení. Tento přístup v kombinaci s důrazem na develpment vedení účastníků 'dovednosti a individuální přístup ke studentům, dělá z Weekend MBA programu jedinečnou životní zkušenost-čas. ... [-]