MBA programy

Master of Business Administration (MBA)  je postgraduální titul, který mohou získat studenti absolvující studia obchodu. MBA programy patří k nejprestižnějším studiím na světě. Studenti MBA programů se zabývají jak teorií, tak praktickou aplikací v obchodu a principy managementu. MBA programy zprostředkovávají svým studentům znalosti, které bohatě zužitkují v nejrůznějších situacích světového obchodu.

Titul MBA může zvýšit Vaši konkurenceschopnost na trhu práce – ať už se o něj ucházíte přímo po dokončení nižšího stupně vzdělání nebo jako odborník s pracovní zkušeností. MBA Marketing, MBA Účetnictví, MBA Mezinárodní obchod, MBA Řízení lidských zdrojů, MBA Finance a mnoho dalších jsou programy, které bohatě zužitkujete v nejrůznějších oblastech obchodu, ať už to budou pracovní příležitosti ve veřejných, neziskových nebo soukromých sektorech nebo oblasti majetkové.

Nabídka nejrůznějších MBA programů je tak bohatá, že uchazeč téměř neví, co si vybrat. Nenechte se odradit tímto výčtem, začněte své vyhledávání prohlídkou nejžádanějších MBA programů v tomto seznamu:

Nově přidané MBA programy

The Ostelea - School of Tourism and Hospitality International

MBA v pohostinství a cestovního ruchu (Oficiální) - Madrid

Listopad 15, 2018
MBA Ostelea-EAE v oblasti pohostinství a cestovního ruchu v madridském areálu v Ostele se narodil s cílem připravit budoucí lídry v oblasti cestovního ruchu: manažery, odborníci a podnikatelé schopní řídit na nejvyšší úrovni obchodní projekty v oblasti cestovního ruchu a hotelier, což velmi zvláštním způsobem ovlivňuje rozvoj manažerských schopností a … [+]dovedností strategického charakteru. [-]

YKBS LTD

Master of Business Administration (MBA)

Listopad 15, 2018
Program Master of Business Administration (General) se zaměřuje na řízení na rychle se měnícím globálním trhu bohatém na informace. Cílem programu je rozvíjet koncepční chápání, syntézu a kritickou aplikaci teorie řízení pro osoby s odpovídajícími zkušenostmi, které chtějí pokročit ve své manažerské kariéře.

ITAE Business School

Mezinárodní MBA Hispano-Luso

Listopad 14, 2018
Master Business Administration Mezinárodní HispanoLuso (MBA IHL) je vytvořen tak, aby reagoval na rostoucí potřebu společností, aby začlenili mladé profesionály do moderního, užitečného a přizpůsobeného podnikatelské realitě ve svém nejvíce mezinárodním profilu.

Vysoké školy v Česká republika

Změnit místo

Co je to MBA?

MBA studium vás primárně naučí dovednostem požadovaným v manažerských pozicích u oborů jako je účetnictví, finance, marketing, statistika, projektový management, techniky řízení, analytické rozhodování a lidské zdroje. Některé MBA programy se specializují na určitou oblast, například  Finance, IT nebo Mezinárodní Obchod, zatímco jiné jsou více obecné. O studium mají zájem i mnozí studenti, kteří nepocházejí z prostředí businessu, neboť jim toto studium otevře cestu k manažerským pozicím v jejich oboru. Například mnoho inženýrů si vybere spíše studium MBA než navazující studium v oboru techniky, protože po té co již dosáhli technických dovedností, se spíše zajímají o studium managementu.
 

Výhody MBA studia

Možnost dosáhnout vyšších výdělků obvykle bývá nejvyýraznějším důvodem pro absolvování MBA studia. Studie Forbes z roku 2012 uvádí, že absolventi MBA obyvkle dosahují o 50 procent vyšších příjmů než dříve. Jiná studie škol ve Virginii shledala, že po uplynutí 18 měsíců od absolvování MBA byl medián mezd u absolventů MBA v porovnání s bakaláři obchodu dvojnásobný.

Kromě vyšších výdělků má studium MBA i jiné výhody, jde zejména o následující:

 • Pomůže zorientovat se v podnikatelském prostředí, což vám může poskytnout širší perespektivu. To vše vám může pomoci činit lepší rozhodnutí a naučit se, jak posílit vztahy se zákazníky i zaměstnanci. 
   
 • Poskytne vám příležitost setkat se s lidmi z nejrůzněšjších podnikatelských odvětví. Navíc získáte přehled o tom, jak se vedou různá odvětví businessu a jakým čelí problémům.
   
 • Poskytne příležitost procvičit si manažerské a týmové dovednosti a uvědomit si následky špatných rozhodnutí.
   
 • Ukáže ostatním, že svoji profesi berete vážně. Vedlejší výhodou může být i to, že jako student můžete využít mnohých slev v odborných společnostech.
   
 • Dovednosti, zejména ty organizační a řídící, které se při MBA studiu naučíte, můžete využít i v běžném životě. Vaše MBA dovednosti se tak budou jistě hodit, pokud vás těší aktivně se podílet na organizování svého mimopracovního života.
   

Zvolte si ten správný MBA program

Existují stovky MBA programů, takže ještě než si jeden vyberete, zvažte jaké jsou vlastně vaše cíle, zájmy a jaký je váš životní rytmus. Pakliže se zajímáte o oblasti jako jsou finance, podnikání nebo mezinárodní obchod, nabízí se vám specializovaný program. Váš životní styl vám také pomůže rozhodnout se, zda si zvolit full time, part time program nebo online či distanční výuku.

 • Full Time. Tento program trvá obvykle dva roky. Po dobu studia zřejmě nebude možné se naplno věnovat pracovním povinnostem, což by mohlo mít vliv na vaši finanční stituaci. Na druhou stranu se můžete naplno věnovat studijním povinnostem a rovněž trávit více svého času s rodinou.
   
 • Part Time. Mnoho škol nabízí part time programy ve večerních hodinách a o víkendech. Víkendové programy jsou obzvláště populární mezi těmi, kdo musí cestovat za prací nebo mají nepravidelnou pracovní dobu. Hlavní výhodou part time programů je, že si můžete ponechat současnou práci, přičemž někteří zaměstnavatelé dokonce v plné či částečně výši hradí náklady na studium. Avšak zkombinovat full time práci s part time výukou není pro každého. Part time programy se značně liší v délce trvání studia. Některé programy jsou hodně strukturované a jsou často nabízeny v podobě zrychleného studia, díky čemuž mohou být dokončeny za jeden rok, zatímco jiné umožňují studentům zvolit si svoje vlatní studijní tempo.
   
 • Online a Distanční Výuka. Online a distanční MBA programy se stávají stále více populární. Mnohé z nich nabízejí felxibilní rozvrh a délku a umožňují absolvovat prestižní studijní program bez cestování či stěhování. Přestože si zvolíte online výuku, nemusíte se obávat toho, že přijdete o kontakt ostatními studenty. Mnoho distančních programů totiž vytváří v rámci jednotlivých oborů studijní skupiny, takže se můžete těšit výhodám prezenčního studia. 


Zde jsou některé další skutečnosti ke zvážení:

 • Náklady na studium se velmi liší, pohybují se od $20,000 až do $60,000 nebo i více. Nicméně podle studie Forbes zabere pouze  3.5-4 roky získat vynaložené náklady zpět.
   
 • Ujistěte se, že jste si zvolili akreditovaný MBA program. Je zde mnoho akreditačních komisí jako např. Association to Advance Collegiate Schools of Business v USA a Association of MBAs ve Spojeném království.


Pracovní příležitosti

S MBA titulem získáte mnoho pracovních příležitostí. Někteří MBA absolventi zůstanou ve svém oboru, jiní se rozhodnou změnit obor či si založit vlastní podnik. MBA programy jsou velmi užitečné rovněž pro zaměstnance státní správy či samosprávy a mohou jim pomoci k získání vyšší pracovní pozice či jiné pracovní agendy. Rovněž neziskové organizace potřebují zaměstnance, kteří jsou nejenom nadšení pro věc, ale také vědí, jak funguje svět byznysu. Bez ohledu na to, čemu se chcete v budoucnu věnovat, MBA dovednosti se vám budou jistě velmi hodit!