MBA v průmyslovém inženýrství a projektovém řízení

Všeobecné informace

Přečtěte si více o tomto programu na stránkách instituce

Popis programu

146017_pexels-photo-5336191.jpeg

Magisterský titul „Průmyslové inženýrství a projektový management“ připravuje odborníky na mezinárodní úrovni, kteří jsou schopni řídit procesy a zdroje projektu od fáze konceptu až po jeho ukončení, s ohledem na ekonomiku, rizika a bezpečnost.

Název předmětu

Kredity

Popis

Personál

Partner KBTU / ECU / KBTU

Povinné standardní předměty

     

Cizí jazyk (profesionální)

3

V průběhu kurzu by měla být úroveň angličtiny zlepšena až na Upper-Intermediate a měl by být studován Glosář stavebnictví

KBTU

Řízení

3

Obecné koncepce řízení a řízení projektů

KBTU

Psychologie

2

Komunikační a prezentační dovednosti by se měly studovat zejména v mnohonárodním prostředí

 

Volitelný

2

Studenti si mohou vybrat volitelný ze všech předmětů zadaných na KBTU

KBTU

Základní předměty

     

Úvod do smluv a zadávání veřejných zakázek

3

Pochopit standardní trasy zadávání zakázek, zejména v Kazachstánu.

Současná praxe zadávání zakázek v odvětví

Kazašská vládní politika a vedení

Obchodní aspekty zadávání a uzavírání stavebních projektů

Partner KBTU

Obstarávání a poskytování služeb

3

Poskytování služeb v oblasti správy zařízení a případů v Kazachstánu i v zahraničí

Znát modely pro proces rozhodování o výběru interních a externích poskytovatelů služeb

Umět aplikovat přístup k měření výkonu na poskytování služeb

Umět prozkoumat lidský a sociální dopad poskytování služeb

Umět vybrat správné techniky řízení pro řešení změn v poskytovateli služeb a outsourcingu

Partner KBTU

Strategická správa aktiv

3

Pochopení požadavků na služby klientů v národním a nadnárodním kontextu

Zadávání studijních služeb v rámci FM

Umět pracovat na identifikaci a správě poskytovatelů služeb třetích stran

Prozkoumejte inovativní řešení služeb na podporu pracovníků a organizačního prostředí

ECU

Správa lidí a organizací v roce 2007

Postavené prostředí

3

Pokročilá úroveň znalostí komplexních teorií správy a jejich aplikace ve vestavěném prostředí

Koncepce projektového řízení a budované prostředí v organizacích

KBTU

Udržitelnost pro stavebnictví

3

Porozumění systémům a rámcům souvisejícím

Udržitelnost

Hodnocení podnikání a životního prostředí od místní po globální úroveň.

Analýza předmětu z hlediska profesních povinností.

Partner KBTU

Kontrola kvality životního prostředí

2

Ochrana životního prostředí a racionální využívání přírodních zdrojů je jednou z nejdůležitějších disciplín v oblasti environmentálního managementu. Ochrana životního prostředí studuje základní environmentální problémy, stav přírodních zdrojů a problémy související s výrobními činnostmi a dalšími antropogenními faktory v přírodním prostředí.

ECU (Sandro Furlan)

Profesionální volitelné předměty

     

Hodnota a řízení rizik

3

Zavést koncepty řízení hodnoty a rizik.

Být schopen řešit strategické a taktické problémy

Umět používat nástroje a techniky prostřednictvím případové studie

KBTU

Finanční řízení stavebnictví

3

Pochopení potřeby finančního plánování a monitorování a procesu kontroly nákladů

ECU

Plánování a správa prostorů

3

Rozložení studijního prostoru

  • Identifikujte proces nabídky a poptávky ve vztahu k portfoliu nemovitostí
  • Vztah mezi službami, strukturou a prostorem
  • Nástroje a techniky pro modelování a využití prostoru

ECU

Stáž

4

Průmyslová stáž

 

Příprava diplomové práce / projektu

4

Výzkumná práce studenta včetně dokončení práce

 

Závěrečné osvědčení

1

   

Obrana MS Project

3

   
Poslední aktualizace Pro 2020

Informace o škole

KBTU considers its mission to provide high-quality education for future leaders in business and industry, to promote innovative technologies and research in the most advanced and prospective areas of ... Čtěte více

KBTU considers its mission to provide high-quality education for future leaders in business and industry, to promote innovative technologies and research in the most advanced and prospective areas of science for the benefit of the region and the country as a whole. The strategic vision of the University is to promote the ideals of academic excellence, scientific progress, and national well-being, to maintain the status of an undisputed leader in the field of technical and business education. The major goals and ambitions of the university are the creation of a scientific and educational center with highly qualified scientific and pedagogical potential and a developed modern material and technical base, the development of a dual vocational training, training of highly qualified specialists who have professional and personal competencies with emphasis on financial, power-generating sector, spheres of high and information technologies and the maritime industry. Méně