MBA v cestovním ruchu a pohostinství

Všeobecné informace

Popis programu

Cestovní ruch, pohostinství a gastronomie je velmi specifický obor, který vyžaduje zvláštní schopnosti a dovednosti. Naši lektoři jsou zkušení profesionálové. Jestli toužíte po tom uspět v této oblasti, pak je tento program (MBA in Tourism, Hospitality and Event Management) právě pro vás.

Výuka probíhá o 12 víkendech během roku. Během roku studenti pracují na svých diplomových pracích.

Nejbližší studium začíná v polovině února 2018 a končí v únoru 2019. Studenti se mohou hlásit do konce ledna. Při požadavku pozdějšího nástupu, prosím kontaktujte nás.

Lekce

V jakém jazyce chcete studovat?

První možností je kompletně v českém, anglickém nebo ruském jazyce. Druhou možností je kombinovaná forma, což znamená přednášení v češtině, ale podkladové materiály a závěrečnou diplomovou práci v angličtině. Studenti lépe udrží pozornost při lekci v rodném jazyce a zároveň si otevřou možnost získat druhý MBA diplom ze zahraniční univerzity (kontaktujte nás pro více informací) – tzv. double degree program.

Jaké Vás čekají semináře

 • Metodologie výzkumu (psaní závěrečné práce, Word a Excel)
 • Účetnictví a daně (od daňového poradce)
 • Marketing
 • Řízení lidských zdrojů
 • Management
 • Právo
 • Management výjezdního turismu (dva víkendy)
 • MICE a management příjezdového turismu
 • Pohostinství (hotely a restaurace)
 • Prodej, podpora a IT zázemí pro cestovní ruch (dva víkendy)

Co se naučíte

 • Analyzovat prodejní portfolio cestovní agentury (CA) a nastavit strategii pro získání co nejvyšších provizí
 • Dělat vlastní touroperátorské služby, čímž snížíte poplatky a eliminujete riziko krachu touroperátora. Také Vás naučíme jak dělat smlouvy napřímo.
 • Jak vybrat zaměstnance, kteří na sebe vydělají.
 • Na rozdíl od jiných VŠ v ČR se v tomto programu dozvíte kolik co stojí a jak řídit hotel.
 • Péči o zákazníka, která u mnoha firem chybí.
 • De facto jak si postavit vlastní CK od A do Z.
 • Jak vytvořit a udržet koncept hotelu a restaurace.
 • Jak řídit financování pro udržení dlouhodobé rentability.
 • Vyvořit balíčky a navázat nabídku hotelu/restaurace na cestovní kanceláře a agentury, abyste např. s webovkou jen pasivně nečekali na rezervaci.

a opravdu hodně dalších velmi praktických věcí v souvislostech celého sektoru, přičemž po napsání závěrečné práce získáte titul MBA.

Proč studovat MBA na CBU?

MBA je program profesního vzdělávání během víkendů s minimem úkolů mezi lekcemi

Jsme přesvědčeni o tom, že manažeři, kteří chtějí skutečně získat MBA kvalifikaci na vysoké úrovni, budou raději studovat ve třídě, kde spolu mohou navzájem diskutovat, vyměňovat si své zkušenosti a poznatky například při práci ve skupinách, kde se provádí konkrétní úkoly zadané vyučujícími. To je také důvod, proč nenabízíme online MBA programy.

 • Studium probíhá v sobotu a v neděli od 9h do 17h; s hodinovou pauzou na oběd.
 • Ke konci vyučovacího dne (17h – 19h) je ještě prostor pro diskusi s vyučujícím (tento blok je již volitelný a záleží na požadavcích studentů).

Dopolední a odpolední bloky jsou navrženy tak, aby se studenti nepřetěžovali, zároveň se nenudili a dokázali bez problémů udržet pozornost celý den. Obvykle se v dopoledních hodinách probírá teorie a po obědové pauze se přechází na praktická cvičení a případové studie.

Nabízíme prémiové služby jako je zaznamenávání přednášek na YouTube a mnoho dalšího.

 • Nahrané přednášky na YouTube – Každý student může chybět, z tohoto důvodu zaznamenáváme všechny lekce, aby byly studentům kdykoliv k dispozici (přístup k videím je studentům umožněn přes e-learningový systém).
 • Po každé lekci zpřístupňujeme studentům také záznamy z přednášek ve formátu MP3.
 • E-learningová platforma NEO – jako student, budete používat intuitivní e-learningovou platformu, kterou používají stovky škol a univerzit po celém světě.
 • Studenti mohou samozřejmě kontaktovat lektora prostřednictvím e-mailu, případně skype a dalších možností (navíc každý víkend existuje několik hodin určené jen pro diskusi s cílem zajistit osobní přístup).
 • Během celého víkendu je studentům k dispozici občerstvení.

Záruka kvality

 • Každá specializace je vyučována pečlivě vybraným lektorem – profesionálem ve svém oboru, jehož bohaté pracovní zkušenosti zaručí studentům nejlepší možné vzdělávací služby.
 • Ke každému kurzu MBA nabízíme za určitých podmínek kurzy navíc, kterých se studenti mohou účastnit bez dodatečných nákladů. To proto, že spokojení studenti jsou pro všechny klíčem k úspěchu!
 • Všechny naše MBA programy jsou akreditovány.

Obsah jednotlivých kurzů programu MBA pro cestovní ruch a pohostinství

Metodika výzkumu (psaní závěrečné práce a analýzy v Excelu)

Tento kurz byl navržen tak, aby vám poskytl informace umožňující napsání dobrého výzkumného projektu, a také zlepšení vašich znalostí programů Microsoft Word a Excel.

Tento kurz obsahuje dvě části: První část je věnována programu Microsoft Word, která se věnuje závěrečné práci a jejímu formátování, práci s citacemi a podobně. Lektor s vámi projde různé styly, pracujíce s odkazy a dalšími detaily programu Microsoft Word, takže si budete moci zopakovat důležité funkce formátování. Pro různé analýzy všichni používáme program Microsoft Excel. Z tohoto důvodu bude tématem sobotního odpoledne a celé neděle pokrytí všech témat od základních znalostí, jako jsou absolutní a relativní odkazy, přes více pokročilé vzorce, jako je VLOOKUP, INDEX, LOOKUP, MATCH, GETPIVOTDATA, SUBTOTAL, SUMIFS, IFERROR, atd., k pokročilým funkcím jako jsou různé způsoby práce s externími daty (csv, tsv, html, tabulky php, databáze (OLAP, OLTP, import dat, interpretace – „RAW“ dat, kontingenční tabulky, kontingenční graf, PowerPivot ) a Power BI) … a mnoho dalšího. I pokud pracujete s programem Excel každodenně na pokročilé úrovni, je velice pravděpodobné, že se naučíte něco nového!

Účetnictví a daně (od daňového poradce)

Tento kurz je úvodem do základních konceptů a norem základních finančních účetních systémů. Několik důležitých konceptů bude studováno do detailu, včetně: účtování výnosů, zásob, dlouhodobých aktiv, současné hodnoty a dlouhodobých závazků. Kurz klade důraz na tvorbu základních finančních účetních výkazů – výkaz zisku a ztráty, účetní rozvahu a výkaz cash flow – stejně jako na jejich interpretaci, kterou by každý manažer měl umět zvládnout bez problémů. Nebojte se, malovat „téčka“ nebudete. Seminář je veden zkušeným daňovým poradcem.

Marketing

Lektor během kurzu přezkoumá a posoudí současné marketingové strategie, literaturu a praxi, aby vám poskytl komplexní pochopení marketingu a obchodní strategie. Budete učeni přemýšlet přístupem profesionálního pracovníka marketingu, číst a vyhodnocovat specializovanou marketingovou literaturu a aplikovat strategické marketingové koncepty do globální digitální ekonomiky.

Dozvíte se, jak přetvořit stálý proud potenciálních zákazníků v aktuální zákazníky, jak nalézt perspektivu pro vaše služby a přesvědčit je, že vaše společnost je tou, kterou z nějakého důvodu potřebují. Dozvíte se, jak se vám náklady na vaší reklamu můžou splatit pomocí nových tržeb a nárůstem obchodu, a jak dosáhnout jejich maximální návratnosti; dále jak ke svému prospěchu používat čtyři P marketingu. Jako pracovník v marketingu se také dozvíte, jak produkt (Product), cena (Price), místo (Place) a propagace (Promotion), definují vaší marketingovou strategii a nasměrují vás směrem k produktivní kampani.

Lidské zdroje

V tomto kurzu se zaměříme především na to, jak rozpoznat koho potřebujete a jak takové zaměstnance najít.

Management lidských zdrojů (Human Resources – HR) je oblast procesů v organizaci, která se zabývá řízením a vývojem lidských zdrojů. To tedy zahrnuje všechny způsoby řízení a analytické techniky používané v oblasti řízení lidských zdrojů a práci s lidmi v organizaci. Cílem tohoto kurzu je rozvíjet porozumění základních vlastností HR v každé organizaci a hlavních funkcí HR. Studie témat příkladů organizačního chování zahrnuje osobnost/dispozici, emoce a ovlivnění, motivaci, sociální koncepci a identitu, rozhodování a poznání, spravedlnost a důvěru, organizaci a náklonnost k práci, vůdcovství, skupiny a týmy, a organizační kulturu a klima. Témata příkladů v oblasti lidských zdrojů zahrnují tvorbu pracovních analýz, nábor, výběr, výcvik a vývoj, hodnocení výkonu, odměňování, kvalitu pracovního života, různorodost pracovních sil a strategické řízení lidských zdrojů. Kromě toho odborníci z lidských zdrojů působí také jako partneři dalších týmů kolegů, poslové strategie HR a prodejci služeb a produktů HR. Zabývají se angažováním pracovní síly s cílem zlepšit firemní hospodářské výsledky. Kurz je doslova prošpikován různými úkoly a případovými studiemi.

Management

Tento kurz objasní důležité manažerské dovednosti zapojené do řídících funkcí. Ukáže na konkrétní příklady toho, co se stane, pokud jsou klíčové principy řízení porušeny.

Studenti získají základní informace o řízení lidí a organizací, zvládání kritických situací, klíčové principy řízení a zajímavé tipy vyžadované ke zvládnutí několika typů řízení, jako je projektové řízení, strategické řízení, management informací a řízení lidských zdrojů.

Připraví studenty přijmout rozhodovací roli, jako je pozice vrcholných manažerů, a pomáhat jim, aby byly efektivními přispěvateli jakékoliv organizace bez limitu prostředí, strategie, struktury, kultury, umístění, úkolů, lidí a výstupů. Studenti projdou několik testovacích případů, které jim pomohou vypořádat se s mnoha situacemi, jež musí každý manažer zvládat. K tomu navíc studenti získají užitečné informace vztahující se k time managementu, které jim pomohou vypořádat se stresem, časovým omezením a sebeorganizací.

Právo

Právo je běžnou a výraznou stránkou každodenního života v moderních společnostech. Tento kurz zkoumá ústřední rysy práva jako sociální instituce a jako rys lidové kultury. Budeme zkoumat povahu práva jako soubor společenských systémů, ústřední aktéry v systémech, právní úvahy a vztah právní formy a uvažování ke společenské změně. Zaměříme se na Českou republiku a předvedeme jí v evropském kontextu. Kurz klade důraz na vztah mezi obchodními partnery zahrnující vyjednávací schopnosti, a také na nejdůležitější právní předpisy, jež se odráží v obchodních smlouvách, včetně důsledků jejich opomenutí.

Výjezdový cestovní ruch (dva víkendy)

Znalosti výjezdového cestovního ruchu jsou velmi důležité pro všechny, kteří operují v každé struktuře turismu, ať se jedná o cestovní kancelář, incomingovou společnost či hotel. Po úspěšném dokončení předmětu zvládne posluchač založit vlastní podnikatelský záměr i ho úspěšně řídit. Díky zkušenostem minimalizujete podnikatelské riziko v budoucnu a můžete zlepšit současný stav.

 • ÚVOD – definice, koncepty, formy organizací a struktura, historie a rozvoj, současná situace na evropských trzích, trendy, populární destinace, dominantní firmy, základní názvosloví
 • SUBJEKTY – cestovní kanceláře, agentury, tour-operátoři, ubytování, pojišťovny, licence, cenová hladina a oceňování produktů, přímá spolupráce a formy, konkurence, doprava
 • DESTINACE V EVROPĚ – Španělsko, Itálie, Řecko, Bulharsko a další, délka sezony a specifika, partneři, tvorba produktu, komunikace, výběr strategie a politiky firmy
 • PRODUKT A SLUŽBY – kalkulační metody, časové rozlišení, sestavení portfolia, prodej, poplatky, risk management, stížnosti, dobré jméno firmy, péče o zákazníka, reklamace, plánování, vyjednávací strategie
 • ŘÍZENÍ VÝJEZDOVÉHO CESTOVNÍHO RUCHU – organizační struktura, zaměstnanci, komunikace, smlouvy, zákony, instrumenty, účetnictví, rezervační systémy, rady, specifika, motivační systém, příjem z destinací, legislativa, delegátské služby a servis
 • MARKETING – sociální sítě, katalogy, prodejci, provize, reálné plánování zisku
 • PŘÍPADOVÁ STUDIE

MICE a příjezdový cestovní ruch

Představte si, že rozšíříte své portfolio služeb o další nabídku v místě, kde působí Vaše firma či si u své CK vybudujete vlastní příjezdovou agenturu, kterou budete řídit a nabízet služby ostatním. V kurzu se dozvíte potřebné informace pro její založení a úspěšné řízení. Nabídku zájezdů lze rozšířit i o specifické události zaměřené na vybrané skupiny. Efektivní fungování společnosti je také založeno na absenci třetích stran a má souvislost s hospodářským výsledkem firmy.

 • ÚVOD – struktura příjezdových a odjezdových služeb, výhody a nevýhody, vymezení příležitostí a hrozeb
 • PROSTŘEDÍ PŘÍJEZDOVÉHO CESTOVÍHO RUCHU – analýzy SWOT a PEST portfolia služeb, kalkulace poskytovaných služeb a porovnání s konkurencí
 • SUBJEKTY PCR – dopravní firmy, plánování a organizace, průvodci a delegáti, výlety, skupinové zájezdy, potencionální partneři, kalkulace, handling fee, dodavatelé, zákazníci, reálné náklady v destinacích, riziko, odchylky, externí aspekty podnikání, výběr vhodné lokace
 • ŘÍZENÍ Z POHLEDU CESTOVNÍ KANCELÁŘE – řízení destinací a vše k tomu potřebné MICE destinace v Evropě, příprava a výběr, pořádání akcí, průzkumové a statistické metody, důležité informace před začátkem vypuštění akce na trh, propagace na sociálních sítích, tvorba webu a klientely
 • POŘÁDÁNÍ UDÁLOSTÍ – zaměstnanci, pořadatelé, obsluha, zákony, smluvní strany, místní agentury a potencionální partneři, sponzoři, srovnání s konkurencí, marketing
 • PŘÍPADOVÁ STUDIE

Pohostinství

V každé sféře cestovního ruchu je nutné vědět, jak pohostinství funguje, jaké jsou náklady, které aspekty mohou a nemusí fungovat jak z pohledu vlastníka hotelu i smluvní strany cestovních kanceláří. Díky znalostem můžete vyhodnotit současný stav a nabídnout vhodná řešení či strategie po snížení nákladů z rozsahu.

 • POHOSTINSTVÍ NAPŘÍČ EVROPOU A SPECIFIKA segmentace trhu, rozdělení hotelů, hotelové sítě, různé typy řídících celků a jednotek, spolupráce s tour-operátory, vhodná volba strategie v závislosti na délce hlavní sezony
 • FRONT OFFICE MANAGEMENT rezervace a volba vhodného rezervačního systému, příjezdy a odjezdy, zásobování, dodavatelé, údržba, metody řízení
 • STRAVOVÁNÍ – JÍDLA A NÁPOJE management restaurací, funkce v hotelu, BB-HB-FB-AI-UAI standardy, finanční řízení, úroveň služeb, interiér, atmosféra v restauraci, zaměstnanci a servis, trendy v pohostinství
 • ZÁKAZNÍCKÝ SERVIS pohled na hotel z třetích stran, potřeby zákazníků, komunikace
 • HR V POHOSTINSTVÍ řízení zaměstnanců, motivační systém, náklady, plánování směn, výběr vhodné řídící struktury dle počtu pokojů a osob, team-building
 • EKONOMIKA, FINANCE A MARKETING účetnictví, platby v hotovosti, kartou, daně, výplaty, více vlastníků hotelů a rozdělení zisku, investice, výběr řídících pracovníků, náklady na provoz, výběr dodavatelů a platby, sestavení vhodné marže služeb, užitečné nástroje pro správu, předpověď výsledků, typy obchodního oddělení a outsourcing, příjmy a výdaje, bod zlomu, zprostředkovatelé, reklamní kampaně a marketing
 • STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ Partneři, smluvní management, cestovní agentury a kanceláře, rady pro dlouhé období a inovace, moderní nabídka služeb a balíčků
 • PŘÍPADOVÁ STUDIE

Prodej, podpora, ICT a IT, marketing v turismu (dva víkendy)

V tomto kurzu si přiblížíme nejdůležitější procesy pro řízení jakéhokoliv subjektu. Pokud je připraven kvalitní produkt či služba, není vždy zaručen prodej. Bez moderních technologií v dynamickém prostředí cestovního ruchu není možné v dlouhém období fungovat úspěšně.

 • ICT MANAGEMENT – Technologie, které vaše firma využívá, propojení, výběr, inovace, ceny, komunikační prostředky, aplikace, sítě, outsourcing
 • REZERVAČNÍ SYSTÉMY Pro cestovní kanceláře (CeSys, Magicware…) pro Hotely (Mevris, Horespus, Hoteltime), funkce xml, vývoj a náklady, implementace, zpětná vazba zálohování dat, servery a poskytovatelé
 • REZERVAČNÍ SYSTÉMY – TUTORIÁLY práce s daty, statistické analýzy, zodpovědné osoby, osobní údaje, bezpečnost, přesnost dat a zpracování
 • INTERNÍ SYSTÉMY komplexní řešení procesů rezervací, řízení a marketingu
 • PRIMÁRNÍ A SEKUNDÁRNÍ PODPORA zejména pro CK, ověřování dat více zaměstnanci vedoucí k minimalizaci rizika a možnosti ztráty, back-office
 • WEBOVÉ STRÁNKY, TVORBA, INOVACE vše potřebné pro tvorbu webů, analýzu současného stavu, vytvoření vlastního webu včetně rezervačního systému, SEO, PPC atd.
 • SOCIÁLNÍ SÍTĚ A MARKETINGOVÁ PREZENTACE Důležité zejména pro prodejce, direct marketing, klientelismus, možnosti jak se odlišit od konkurence, výhody pro zákazníka
 • MARKETINGOVÉ KAMPANĚ od grafického zpracování po oslovení cílové skupiny (zde navážeme na předmět Marketing)

Závěrečná práce

Student musí napsat a odevzdat závěrečnou práci. Vedoucí práce mu s tím bude radit a pomáhat. Práce bude dlouhá cca 50 stran (obecně doporučená délka, záleží na obsahu). Zaměření práce si student vybere na základě svých profesních zájmů s ohledem na další kariérní vývoj v kontextu témat MBA studia. Vhodného vedoucího práce vybere studijní oddělené CBU po diskusi se studentem. Závěrečná práce může mít různé formy: struktura blízká moderní diplomové práci, vytvoření business plánu, případové studie, případně zprávy nebo kombinací uvedených možností. Studenti dostanou šablonu ve formátu Word s dalšími radami a pravidly k formátování (které s nimi projde lektor během lekce metodologie výzkumu).

Poslední aktualizace Listopad 2018

Informace o škole

European Institute of Applied Science and Management (EIASM) seats in the building of the Institute of Information Theory and Automation (UTIA), Academy of Sciences of the Czech Republic, offers high ... Čtěte více

European Institute of Applied Science and Management (EIASM) seats in the building of the Institute of Information Theory and Automation (UTIA), Academy of Sciences of the Czech Republic, offers high quality educational environment for education so EIASM leases offices and lecture rooms here in Prague, capital of the Czech Republic. Méně