Popular Categories

EMBA - Exekutivní MBA

EMBA (Exekutivní MBA) je postgraduální studium v oblasti obchodu, které je určené profesionálům s odpovídající pracovní zkušeností. EMBA programy umožňují studentům získat dobré ynalosti a schopnosti, které zužitkují ve své kariéře ve vedoucích výkonných nebo managerských funkcích. Většinu EMBA programů je možné absolvovat méně než dva roky, přičemž jsou naplánovány tak, aby  je studenti mohli absolvovat vedle svého zaměstnání. Aktivní zaměstnání obohacuje studijní proces.

Absolventi EMBA programů jsou z oblasti soukromého, neziskového nebo vládního sektoru stejně jako z nejrůznějšího průmyslu. Mnoho univerzit nabízejících programy EMBA nabízí toto studium též prostřednictvím distančního studia. Kurzy EMBA studia se věnují základům businessu, kterými jsou finance, marketing, účetnictví, ale mohou také klást důraz na řízení a amanagement v jednotlivých sektorech obchodování.

Nabídka nejrůznějších EMBA programů je tak bohatá, že uchazeč téměř neví, co si vybrat. Nenechte se odradit tímto výčtem, začněte své vyhledávání prohlídkou nejžádanějších EMBA programů v níže uvedeném seznamu.

Nově přidané EMBA programy

Access MBA

Premier Executive MBA V Ženevě

Únor 9, 2018
Premier EMBA Tour je sérii akcí, které shromažďují programy Global Executive MBA, které se v poslední době nacházejí v celosvětovém top 30 Financial Times. Posláním Premier EMBA je vychovávat a prezentovat výhody Executive MBA, zatímco vedoucí pracovníci vedou k profesionálnímu rozvoji.

ESIC Business & Marketing School

Výkonný Master In Business Administration

Únor 1, 2018
Master in Business Administration (EMBA) reaguje na zvyšující se úroveň poptávky, aby manažeři a podnikatelé v jejich den.

Beijing Jiaotong University - School of economics and management

EMBA

Únor 1, 2018
Program Pekingu Jiaotong University EMBA vždy dodržovat „mezinárodním měřítku, absorbující, platí to, co se učí, snaha o dokonalost,“ Smyslem vzdělávání a postupně se tvořil hlavní zásadu vzdělávání „založený na průmyslu, zdůrazňují výhody, zaměřená na poptávku, znalosti a akce“, ustavený „kulturu řízení a šikovné komplexní profesionální manažeři „vzdě… [+]lávací cíle. [-]

Vysoké školy v Česká republika

Změnit místo

Co je EMBA?

Exekutivní MBA (EMBA) je akademický titul v oboru obchodu. Je zaměřeno speciálně pro profesionály na střední a seniorské úrovni, tyto programy dávají studentům přístup k důležitým informacím a nástrojům, které jim mohou pomoci postupovat na kariérním žebříčku. EMBA studují studenti z nejrůznějších oblastí od inženýrů po podnikatele, přičemž každý přináší do výuky své unikátní pracovní zkušenosti. Většina z těchto studentů pokračuje v práci na plný úvazek a mnoho z nich získává podporu od svých zaměstnavatelů. EMBA výuka upevňuje obchodní znalosti v oblasti financí, marketingu a účetnictví, se zvláštním důrazem na zaškolení v oblasti vedení lidí a odborná témata, jako jsou strategické myšlení a globalizace. Jelikož mnozí absolventi EMBA pokračují ve výkonných řídících funkcích, je toto studium velmi důležité. Stručně řečeno EMBA nabízí střednímu managementu příležitost k posílení jejich profesního rozvoje při zachování možnosti věnovat se pracovním povinnostem.


Jak se liší EMBA od tradiční MBA?

EMBA se zaměřuje na odborníky středního managementu, kteří chtějí pracovat a zároveň studovat. EMBA programy obvykle zaměřují své učební plány na rozvoj manažerských dovedností s cílem pomoci absolventům v kariérním růstu. A zatímco MBA kurzy se často zaměřují na čerstvé absolventy vysokoškolského studia, EMBA se zaměřuje na manažery s nejméně pětiletou pracovní zkušeností. Protože je EMBA zaměřen na full time pracující studenty, studijní plán nabízí více flexibilní studijní dobu, výuka je obvykle nabízena ve večerních hodinách a o víkendech. Navíc v průměru trvá EMBA program pouhé dva roky nebo méně. Náklady na EMBA studium mohou být vyšší než u MBA, na druhou stranu, pokud zaměstnavatelé považují studium za prospěšné, rádi se na úhradě nákladů podílejí.

 

Jaké druhy programů EMBA existují a kde?

EMBA studium se poprvé objevilo před 70 lety na univerzitě Chicago Booth School of Business, od té doby se toho změnilo mnohé. V současné době téměř 300 vysokých škol a univerzit ve více než 45 zemích na světě nabízí více než 400 různých programů šitých na míru individuálním potřebám každého studenta. Od Austrálie až po Hongkong existují EMBA programy, které mohou vyhovovat požadavkům každého studenta - ať už mezi vaše konkrétní zájmy patří finance, globalizace, vedení lidí nebo mnohé další. Tím, že zvážíte své vlastní cíle a důkladně prozkoumáte nejrůznější nabízené programy, můžete snadno najít program, který je nejvhodnější pro vaše potřeby, cíle a plány.

 

Jaké jsou výhody EMBA studia?

EMBA studium je zaměřeno převážně na zaměstnance středního managementu, ti získávají dovednosti a školení potřebné k postupu na na své profesní dráze, oproti tomu je tradiční program MBA zaměřen spíše na čerstvé absolventy. Podle EMBA studentů a absolventů, jednou velkou výhodou programu EMBA je zisk mnoha nečekaných kontaktů, které studenti navazují v průběhu a po dokončení studia. Každý z EMBA studentů přináší do výuky jedinečné znalosti, které studenti navzájem sdílejí. Za tímto účelem mnoho EMBA programů podporuje interakci studentů, stejně jako cenné interakce s fakultou. Výsledkem je nejen dynamická výuka, ale i spousta hodnotných osobních i profesních kontaktů. 

 

Jaké jsou náklady EMBA studia?

V závislosti na škole se mohou náklady na EMBA studium značně lišit: od $ 25.000 až po $170,000. Zájemci o studium by se však neměli vyděsit výší nákladů. Přestože se výuka může zdát dražší než MBA, existuje mnoho možností finanční podpory - od stipendií a jiné druhy finanční pomoci, až k podpoře od svého zaměstnavatele.

 

Volba EMBA programu

Vzhledem k nákladům, studijním a pracovním povinnostem pečlivě zvažte své rozhodnutí věnovat se EMBA. Zájemci o studium by si měli najít akreditovaný studijní program, který nabízí široký záběr akademických příležitostí. Pro některé studenty je rozhodující blízkost školy s bydlištěm a místem práce, na druhé straně se také nabízí několik on-line EMBA programů, které mohou pomoci studentům, kteří nemohou fyzicky navštěvovat výuku. Díky e-mailu, on-line konferencím a on-line informačním nástěnkám mohou studenti získat kvalitní vzdělání EMBA prostřednictvím distančního vzdělávání, přestože si zachovají svůj nabitý pracovní program.


Proč si vybrat EMBA?

Rozhodnutí studovat EMBA je investicí do profesní budoucnosti. Podle výsledků Graduate Management Admission Council studenti EMBA trvale vykazují vysokou spokojenost se studijními EMBA programy, jakož i s budoucím pracovním uplatněním. EMBA vám dá znalosti a sebedůvěru k dosažení další profesionální úrovně a naučí kritickému myšlení a strategickým rozhodovacím dovednostem, které budete nepochybně využívat ve své kariéře.