емва Antwerp vedení školy

Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration - Institute Of Business Studies

Popis programu

Read the Official Description

AACSB Accredited

емва Antwerp vedení školy

Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration - Institute Of Business Studies

EMBA

O programu

Antverpy
 • Program Executive MBA v Antverpách Management School je určen pro vrcholové manažery dceřiných společností a poboček zahraničních firem podnikajících v Rusku, jakož i pro vrcholové manažery ruských společností působících na evropském trhu.
<li>Nab&iacute;z&iacute;me Tyto obchodn&iacute; lidem jedine&#269;nou p&#345;&iacute;le&#382;itost z&iacute;skat modern&iacute; znalosti a praktick&eacute; dovednosti v z&aacute;kladn&iacute;ch funk&#269;n&iacute;ch oblast&iacute; &#345;&iacute;zen&iacute; a presti&#382;n&iacute;, origin&aacute;l diplomu (stupe&#328;) v Antverp&aacute;ch Management School, kter&yacute; je akreditov&aacute;n Mezin&aacute;rodn&iacute; asociace pro pokro&#269;il&eacute; Collegiate &scaron;koly podnik&aacute;n&iacute; (AACSB International) a belgickou vl&aacute;dou a pln&#283; uznal v zem&iacute;ch Evropsk&eacute; unie, ani&#382; by museli opustit sv&eacute; podnik&aacute;n&iacute; v Moskv&#283;.</li>
<li>Program Executive MBA t&iacute;m, &#382;e v Antverp&aacute;ch Management School (AMS) prob&iacute;h&aacute; ve spolupr&aacute;ci s Institutem Business Studies (IBS-Moskva), byl prvn&iacute; Executive MBA program pro evropskou stupn&#283; a diplom v Moskv&#283;, a te&#271; je to jedin&yacute; program nab&iacute;zen&eacute; z&aacute;padn&iacute;ch obchodn&iacute;ch &scaron;kol&aacute;ch v Moskv&#283;, kter&aacute; je uvedena ve Financial Times &#382;eb&#345;&iacute;&#269;ku tOP-100 nejlep&scaron;&iacute;ch program&#367; Executive MBA na sv&#283;t&#283; (19. m&iacute;st&#283; v Evrop&#283; a 59. m&iacute;sto na sv&#283;t&#283;).</li> 

<li>EMBA v Moskv&#283; sd&iacute;l&iacute; filozofii, c&iacute;le a z&aacute;kladn&iacute; principy programu Antwerp Management School Executive MBA v Antverp&aacute;ch, kter&aacute; je st&aacute;le &#269;&iacute;slo jedna v Belgii za posledn&iacute;ch 50 let.</li>
<li>P&#367;sob&iacute;me na rusk&eacute;m trhu <strong>po dobu 17 let</strong> a maj&iacute; v&iacute;ce <strong>ne&#382; 600 absolvent&#367;</strong> v na&scaron;&iacute; datab&aacute;zi.</li>
<li>Evropsk&eacute; normy ekonomick&eacute;ho vzd&#283;l&aacute;v&aacute;n&iacute;: N&aacute;&scaron; program je vyu&#269;ov&aacute;n v&yacute;konn&eacute; profeso&#345;i Antverp&aacute;ch Management School, nejlep&scaron;&iacute;ch rusk&yacute;ch profesor&#367;, vrcholov&yacute;ch mana&#382;er&#367; velk&yacute;ch rusk&yacute;ch a zahrani&#269;n&iacute;ch firem, kter&eacute; p&#367;sob&iacute; v Rusku v&yacute;konn&yacute;ch profesor&#367; MIT (Massachusetts Insitute of Technology, Boston, USA) evropsk&eacute; a rusk&eacute; konzultanti.</li>
<li>Obsah kurz&#367; je neust&aacute;le obnovov&aacute;n: nov&eacute; p&#345;&iacute;padov&eacute; studie, obchodn&iacute; hry, obchodn&iacute; simulace, interaktivn&iacute;ch studi&iacute;.</li>

Unikátní součástí našeho výkonného programu MBA - bude Společné moduly s belgickými Executives - Tři společné moduly s účastníky Antwerp Executive MBA:

 • První společný modul - Guangzhou, Čína - "Business v Číně: kultuře řízení, obchodní praxe, mezinárodní jednání" - Lingnan University College v Sun-Yat-Sen University).
 • Druhý společný modul - Boston, USA, Massachusetts Insitute of Technology. Modul je věnován problematice řízení provozu a logistiky
 • Třetí společný modul - Antwerpen, Belgie - Antverpy Management School "International Business Strategies",

což z něj činí jediný Global Executive MBA v Rusku.

Mise

Posláním programu Executive MBA spočívá v rozvoji otevřených smýšlejících profesionálních vrcholových manažerů, který je schopen:

 • Syntetizovat často opačné názory manažerů z různých funkčních útvarů společnosti učinit důležité strategické rozhodnutí pro společnost;
 • Chcete-li vytvořit schopný tým pro realizaci řešení;
 • Do čela tým, aby vedl proces změn, a učinit strategické rozhodnutí splní.

K dosažení tohoto cíle jsme se považují za nezbytné:

 • strukturovat praktické zkušenosti účastníků a zvýšit jejich znalosti o všech důležitých otázkách řízení;
 • zlepšit své dovednosti při používání tohoto znalosti v praktických situacích;
 • vytvořit profesionální postoj, který je potřeba být úspěšný obchodní vedoucí;
 • konfrontovat je s jejich osobními kompetencemi, omezení a osobnost, a stimulovat jejich osobní rozvoj překonat související bariéry.

Executive MBA program je zaměřen na de-zaměření manažerů. Tam je bez ohledu na to, co je obchodní specializace účastník našeho programu. Ten může být finančník, marketingový specialista, vedoucí prodeje či IT specialista, manažer provozu nebo vedoucím HRM oddělení. Po absolvování programu, který musí být připraven obsadit v nejvyšším postavení společnosti a být odpovědí pro řízení celé firmy.

EMBA

Co je odlišný

 • Náš Executive MBA program je určen pro manažery, kteří mají bohaté praktické zkušenosti v oblasti obchodu a jejichž cílem pro výkonné růst nosiče. Jejím hlavním cílem je pomoci účastníkům strukturovat své zkušenosti. To je důvod, proč náš program - Executive MBA - je kratší než standardní MBA a trvá 21 měsíců.
 • Naším cílem je "de-specializaci" a připravují "generalistů". Bez ohledu na to, z nichž funkční oblast řízení firmy účastník má přijít: marketing, finance, HR či logistiku. Po absolvování programu on / ona by měl být připraven stát se vedoucí společností, pochopit funkční manažery a syntetizovat své názory (které se často liší) pro strategické rozhodování. To vede k více integrovanému přístupu k firemním vzdělávání.

Náš program:

 • tvoří ne 40 malých samostatných předmětů, ale z 11 integrovaných modulů, z nichž každý odpovídá jedné ze základních funkčních oblastech řízení firmy;
 • končí ne s diplomové práce, ale s týmovou prací 3-4 účastníků na hlavní projekt - obchodního plánu skutečného projektu nebo podniku, posouzeny porotou složenou z profesorů, hraje roli investorů, které mají přesvědčit, aby dal své peníze do projekt;
 • obsahuje více integrované a méně formalizovaných příkladů a případových studií; analyzovat je vyžaduje neustálé odvolání k praktické zkušenosti účastníků.
 • МВА obecně a Executive MBA specificky je západní vynález. Western poskytovatel v programu MBA slouží jako garanta kvality podnikatelského vzdělávání. To znamená, že nejnovější objevy Ředitelství vědy a nejlepší současné hands-on postupech řízení, vysoce kvalitních knih kursu, nových případů a metod výuky, zkušené profesorů a konzultantů. A konečně, to znamená prestižní evropský diplom a diplom. Ale na rozdíl od programů MBA jiných západních obchodních škol působících na ruském trhu, kde se ruský partner Bareš jednoduše organizační funkce, v našem programu ruská komponenta přináší nezávislé přidanou hodnotu. Ruská obchodní profesoři, konzultanti a odborníci, zabývající se našeho programu, jsou certifikovány v Antverpách Management School, následovat AMS Osnova a používat knihy doporučených Belgie vedoucích kurzu. Nicméně, které jsou v těsném a neformálním kontaktu s profesory AMS, ruské profesoři jsou schopny ovlivnit obsah programu, jakož i metody výuky, s přihlédnutím k ruské ekonomické, obchodní a kulturní zvláštnosti, a tak učinit vzdělání efektivnější pro ruštině managers.The program existuje na ruském trhu již více než 17 let a během této doby jsme vytvořili jedinečný mezinárodní tým profesorů.
 • Učení je obousměrný proces. Je nemožné dosáhnout vysoké kvality podnikového vzdělávání bez aktivní spolupráce s účastníky. Naši účastníci jsou lidé, kteří hledají poznání a chtějí uspořádat a zevšeobecnit své praktické zkušenosti a jsou připraveni tvrdě pracovat za to. Stojíme pro vytváření malých homogenních skupin (ne větší než 20 - 25 osob) pečlivým výběrem ty kandidáty, kteří mají velké praktické zkušenosti v oblasti obchodu, vážnou motivaci, vysoce intelektuální a vzdělávací úrovně. Naši účastníci jsou připraveni podělit se o své zkušenosti a učit se od sebe navzájem, tak proto, že ztělesňuje základní princip západní podnikového vzdělávání: "obohacením prostřednictvím sdílení". Všude tam, kde je to možné (dokonce i na jevišti konečného hlavním projektu) cvičíme týmovou práci. Jednou z otázek, které bychom rádi ptát při pohovoru je "Co by mohlo přinést do týmu? Jakou část své praktické a odborné zkušenosti by mohly být zajímavé pro ostatní účastníky? "Týmová práce pomáhá účastníkům vytvořit silné a produktivní spojení, které (jak účastníci sami říkají) jim pomohou nejen na jevišti učení na programu, ale také v jejich podnikání a každodenním životě po promoci.

Obsah a struktura

struktura

Formát

VÍKEND Formát eliminuje potřebu 2-3x týdně uvolnění z práce po dobu 1-2 hodin, brzy chytat třídu, a zabránit vám neustálém stresu spojeného s stojící ve strašných dopravní zácpy v Moskvě nebo cestování v přeplněném metru (což, bohužel, je typická pro formátu večer).

VÍKEND formát vyžaduje pravidelné vícedenní nepřítomnost v kanceláři, která je typická pro modulární formát a, bohužel, nemusí být schváleny svého zaměstnavatele.

formát VÍKEND poskytuje téměř stejný správnosti relací, které večer formátu, spolu s hlubokým ponorem v materiálu v rámci studia a společenství s charakteristikou kolegy ve skupině modulárního formátu.

formát VÍKEND - Formát «COMBI», která v sobě spojuje výhody večer a modulární formát a minimalizuje své nedostatky.

EMBA

Požadavky na přijetí

 • Vysokoškolské vzdělání.
 • Nejméně 7 let praxe ve vedoucí pozici (nejméně 28 let).
 • Plynně anglicky - vyšší střední úrovni.
 • Fluent rusky.

Aplikace:

 • Chcete-li vyplnit písemném prohlášení
 • Složit English Test
 • K vyplnění formuláře žádosti: Firma Přihláška «víkend» Personal Aplikace formulář «víkend»,
 • Držet rozhovor s řediteli programu

Potřebné dokumenty:

 • Písemné prohlášení
 • Firma Přihláška
 • Osobní aplikace Form
 • Vysokoškolský diplom (kopie)
 • Pas (kopie)

Použít online: Použít online

This school offers programs in:
 • Angličtina
Doba a cena
This course is Studium v kampusu
Start Date
Datum začátku
Říj. 2019
Duration
Délka trvání
21 měsíců
Kombinované
Price
Cena
Contact school
Information
Deadline
Contact school
Locations
Rusko - Moscow, Moskva
Datum začátku : Říj. 2019
Termín odevzdání přihlášek Contact school
Datum ukončení Contact school
Dates
Říj. 2019
Rusko - Moscow, Moskva
Termín odevzdání přihlášek Contact school
Datum ukončení Contact school